נוטריון אירנה פיין

שירותי תרגום נוטריוני 

051-5533400

צרו קשר עכשיו להצעת מחיר ללא תשלום

 

מושג הנוטריון סקירה היסטורית

מושג הנוטריון אינו מושג חדש. הוא קיים עוד מהתקופה העתיקה של יוון ורומי אולם תוכנו השתנה במשך השנים, והוא גם שונה בין מדינות שונות ומערכות משפט שונות. ראשית כדאי להבהיר את שתי שיטות המשפט העיקריות הנהוגות כיום: המשפט הקונטיננטלי (שנקרא גם המשפט האזרחי או המשפט הרומנו-גרמאני) והמשפט המקובל (שנקרא גם המשפט האנגלי). שתי השיטות המשפטיות הללו התפתחו בחלקים שונים של העולם והכוחות המניעים אותם היו שונים.

המשפט הקונטיננטלי

המשפט הקונטיננטלי הוא משפט שמקורו בקיסרות הרומית. הוא מזוהה עם קובץ חוקים מהתקופה ההיא שנקרא קורפוס יורוס קיוויליס. שיטת המשפט הזו רואה את המדינה כדבר חיובי כתפקידה לחוקק חוקים לאכיפת הצדק והשוויון ולהביא ליציבות. תפקיד השופט הוא אינקוויזיטורי-פעיל ותפקידו כולל איתור ראיות וחקירת החשודים. על פי שיטת משפט זו אין הסדרי טיעון או שיקול דעת בהגשת כתבי אישום. החוקים על פיהם שופטים מאוגדים בקודים והליך החקיקה המסדיר ענף מסוים בחוק נקרא קודיפיקציה.

המשפט האנגלי

שיטת המשפט השנייה היא המשפט האנגלי. שיטה זו התפתחה באנגליה ובכל המושבות שהיו תחת שליטתה ומקורה בתקופה בה לא היו חוקים כתובים – לא של המלך, בית המחוקקים וגם לא של בית המשפט. השיפוט הסתמך לא על חוקי המלך אלא על תקדימים, מסורות ומנהגים. תפקיד השופט בשיטת שיפוט זו הוא אדוורסרי-פאסיבי: שני הצדדים דואגים להבאת הראיות, חבר המושבעים מחליט האם להרשיע או לא. השופט תפקידו להכריע על סמך תקדימים משפטיים ולהוציא פסק דין. כאן המדינה נתפסת כדבר שלישי ומסוכן ותפקיד מערכת המשפט הוא להגן על החברה מפני המדינה.

שיטת המשפט הקיימת בארץ

כמו ברב מדינות העולם, גם בישראל שיטת המשפט הנהוגה אינה נסמכת באופן מוחלט על השיטה הקונטיננטלית או השיטה האנגלית אלא עירוב מסוים של שתיהן. הסיבה לכך היא היסטורית. כאשר הממלכה העות’מאנית שלטה בישראל, מערכת המשפט שהייתה נהוגה בה הייתה בעיקרה קונטיננטלית ונסמכה על המג’לה – קובץ חוקים איסלמי בהשפעה צרפתית. כאשר הבריטים כבשו את הארץ הם השאירו את מערכת המשפט שהייתה נהוגה בה אבל בכל מקום בו לא הייתה תשובה ברורה בחוק יישמו למעשה את מערכת השיפוט האנגלית. עד לקום המדינה, מרבית מערכת השיפוט בארץ נשאה אופי אנגלי יותר מאשר קונטיננטלי.

לאחר קום המדינה, אופי מערכת המשפט שוב שינה כיוון והיום המצב הוא שילוב של שתי שיטות השיפוט: הסתמכות על חוקי מדינה כמו במשפט הקונטיננטלי אבל גם על תקדימים כמו במשפט האנגלי, קיים שיקול דעת בהגשת כתבי אישום וישנן עסקאות טיעון  – כמו במשפט האנגלי אך אין חבר מושבעים, כמו במשפט הקונטיננטלי.

ובעולם?

ברב מדינות העולם קיים היום עירוב בין שתי שיטות השיפוט. מקומות בהם הבריטים שלטו נוטים עד היום לקיים שיטת הקרובה יותר לשלטון האנגלי – למשל ברב ארצות הברית, אך בלואיזיאנה, למשל, שם ההשפעה העיקרית דווקא הייתה צרפתית – השיטה המשפטית השלטת היא דווקא קונטיננטלית.

איך מתקשר תפקיד הנוטריון לשיטות השיפוט השונות?

תפקיד הנוטריון החל בתקופה בה רבים לא ידעו קרוא וכתוב. כאשר היה אדם שידע לקרוא ולכתוב הוא היה יכול להפוך זאת למקצוע. קחו למשל אדם שרוצה לכתוב הצהרה לבית המשפט, אבל הוא עצמו אינו יודע לכתוב. מה יעשה? ישכור את שירותיו של אדם שכן יודע לכתוב, כזה שהוא מאמין בו שיכתוב את מה שהוא מבקש ממנו, ולמעשה יכתיב לו את ההצהרה. התפקיד הראשוני של הרשם היה סיכום דיונים והעתקת מסמכים חשובים.

אמנם התפקיד היה מועיל עבור כל מי שנזקק לשירותי קריאה וכתיבה אך בעיקר עבור גורמים מוסדיים: מדינה, בתי משפט ומוסדות הדת. המדינה הייתה זקוקה לרשמים שירשמו ויתעדו את החלטותיה ודיוניה, בתי המשפט נזקקו לרשמים שירשמו את פסקי הדין ואילו מוסדות הדת רצו לתעד אירועים רשמיים אזרחיים: מקרי לידה ומוות, הטבלות, נישואין ואפילו הסכמי מסחר חשובים.

בתחילה השם שניתן למקצוע היו רשם או באנגלית Scribe. התפקיד היה קיים בגרסאות שונות בתקופת בבל שם הרישום היה על גבי חרסים, במצרים העתיקה בה התבצע הרישום על גבי פפירוסים ואף בישראל העתיקה היה קיים המקצוע  – שנקרא אז – סופר.

השם נוטריון התפתח מאז סוף תקופתו של המדינאי סיסרו הרומי ועבדו-בנו המאומץ מרקוס טיליוס טירו שהמציא שיטה לקיצורים שלה הוא קרא Notae ששימשה אותו לתמלול הנאומים של סיסרו. הנוטריונים של אותה התקופה נקראו על שמו של טירו ושיטת התמלול שהמציא: notae Tironianae. ברומא המקצוע התפצל לשניים: הרשמים עבדו בתיעוד וסיכום ישיבות ודיונים מדיניים, ואילו הנוטריונים סיכמו ורשמו פסקי דין. בשיטה הקונטיננטלית, עיקר הנוטריונים עבדו בצמוד למדינאים ורשמו חוקים ותקצירי דיונים מדיניים וחוקתיים. התפקיד נשאר וכלל מעמד יוקרתי גם בתקופת ימי הביניים ורובם של הרשמים עבדו בצמוד למדינאים וקיסרים. בתקופת הרנסנס האיטלקית, המקצוע הפך רשמית לחלק ממערכת המשפט הקונטיננטלית.

במדינות בהן שלטה שיטת השיפוט האנגלית, מושג ותפקיד הנוטריון לא צמח עד המאות ה-13 וה- 14. בתחילה הרשמים מונו על ידי האפיפיור לרישום מאורעות חשובים מקומיים. כאשר כמרים הפסיקו לעסוק באירועים אזרחיים שאינם דתיים, כמו חוזי מסחר – יודעי קרוא וכתוב חשובים חילוניים החלו למלא את תפקידם. במאה ה-16 כאשר חל פילוג בין הדת והמדינה באנגלית, הכח למנות נוטריונים עבר לידי המלך שמינה את הארכיבישוף מקנטרברי למנות נוטריונים ככל הנדרש. באופן מסורתי, בשיטת שיפוט זו הרשמים היו מקושרים יותר לפסיקות בית המשפט ותיעודן ורישום מאורעות אזרחיים מאשר לתיעוד דיונים מדיניים וחוקיים.

מוסד הנוטריון בארץ

כאשר הבריטים כבשו את ארץ ישראל הם פיצלו את מוסד הנוטריון שהיה קיים מהתקופה העות’מאנית לשני תפקידים שונים: נוטריון ציבורי ונוטריון למסמכים יוצאי חוץ. הנוטריון הציבורי טיפל באישור מסמכים שהיו מיועדים לשימוש בארץ ואילו נוטריון למסמכים יוצאי חוץ היה נוטריון שטיפל באישור מסמכים שהיו מיועדים למקומות אחרים בעולם.

נוטריון ציבורי בתקופה זו היה עובד מדינה שהוסמך לכך בעוד נוטריון למסמכים יוצאי חוץ היה עורך דין פרטי. מדינת ישראל החליטה בשנת 1976 לאחד את שני התפקידים ולכנסם יחד תחת תפקיד אחד שמוגדר “נוטריון” כפי שהוא קיים היום בארץ תחת חוק הנוטריונים. במסגרת זו, הנוטריון הוא עורך דין בעל ותק רב אבר מונה על ידי המדינה לשמש בתפקיד נוטריון, המאשר מסמכים משפטיים.

מוסד האפוסטיל

מוסד האפוסטיל הוא מוסד משלים לתפקיד הנוטריון. מדובר בהאמנה בינלאומית שנחתמה בהאג בשנת 1961 ועליה חתומות מרבית מדינות העולם. לפני כן, היה צורך לאמת מסמכים שהונפקו במדינה אחת בתהליך ארוך וסבוך לפני שהוכרו במדינה אחרת. היום, התהליך קצר יותר וכולל החתמה בחותמת אפוסטיל אותה יכול להנפיק עובד ציבור, עובדים שבארץ ממוקמים בבתי המשפט. החותמת מעידה כי הנוטריון שחתם על האישור למסמך הנוטריוני הוא אכן נוטריון שהוסמך לכך מטעם המדינה.

אנקדוטות היסטוריות הנוגעת לנוטריונים

  • במסעותיו של קולומבוס התלוו אליו נוטריונים מטעם המלך פרדיננד והמלכה איזבלה במטה שאלו ירשמו ויתעדו את כל האוצרות אותם גילה, כולל למשל העגינה בסאן סלוודור בין איי הבהאמה ב-1492.
  • קאלווין קולידג’ הושבע לנשיאות ארה”ב על ידי אביו ג’ון ב-1923 ועד היום הוא הנשיא היחיד שהושבע על ידי נוטריון ציבורי.
  • בתקופה הקולוניאלית לנוטריונים ציבוריים היה תפקיד חשוב כצד שלישי מהימן בשני צידי האוקיינוס שיכול היה לדווח על פגיעה בספינה או במטען
  • עד לשנים הראשונות של המאה העשרים, נשים לא הורשו להיות נוטריוניות ציבוריות בארה”ב. היום הן מהוות שני שלישים מכלל הנוטריונים הציבוריים בארה”ב
  • כאשר שחקן הבייסבול פיטר רוז נבחר להיות הפנים שיהיו על קופסת הדגנים Wheaties היה עליו לחתום על תצהיר משפטי בפני נוטריון כי הוא אכל דגני בוקר כל חייו מאז שהיה ילד
  • אילו הצייר סלוודור דאלי היה עושה מה שאביו רצה, הוא היה הולך בעקבותיו והופך לנוטריון. גם אביו של לאונרדו דה וינצ’י היה נוטריון, אולי משם שאב דה וינצ’י את רעיונו לתעד את מחשבותיו בכתב ראי
  • סמואל קלמנס שידוע יותר כסופר מארק טווין היה, לפני שהפך לסופר, נוטריון ציבורי בנבאדה

 

 

Leave a comment

Call Now Buttonצלצלו עכשיו

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400