051-55-33-400 | EMAIL: [email protected]

הסכם ממון

הסכם ממון הוא מסמך משפטי שבו זוג (נשואים או בני זוג לא נשואים) מגדירים את התנאים הכלכליים של יחסיהם, ובמיוחד את התנאים שיחולו במקרה של פרידה או גירושין. הסכם זה מאפשר לזוג לקבוע מראש איך יחולקו הנכסים והחובות שלהם במקרה של פירוק הזוגיות.

עיקריים של הסכם ממון:

  1. חלוקת נכסים: קובע אילו נכסים יחשבו כנכסים משותפים ואיך יתבצעת חלוקתם במקרה של פרידה.
  2. חובות והתחייבויות כלכליות: מגדיר איך יחולקו החובות שנצברו במהלך הזוגיות.
  3. כללים לניהול כלכלי: עשוי לכלול הסכמות לגבי ניהול הכספים המשותפים במהלך הזוגיות.

הסכם ממון צריך להיערך בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים, ולעיתים יש לאשר אותו בבית משפט או לחתומ עליו בפני נוטריון כדי שיהיה תקף מבחינה משפטית. ההסכם מסייע במניעת סכסוכים ומחלוקות בעתי פרידה, ומאפשר לשני הצדדים להגן על זכויותיהם הכלכליות.

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
צלצלו עכשיו 0515533400