אישור נוטריון

 

אנשים רבים מתבלבלים, בצדק או שלא בצדק, לגבי משמעות הביטוי אישור נוטריון. אישור נוטריון לגבי כל סוגי המסמכים, תוך הפעלת מירב סמכויות הנוטריון מבוצע במשרד, והכתבה הקצרה תנסה להסביר את הכוונה של הביטוי ” אישור נוטריון” או לעתים אישור נוטריוני .
אזרחים רבים פונים אלי ומבקשים כי אתן להם אישור נוטריוני בנושאים מגוונים. למשל, פונה אלי אזרח ומבקש כי אוציא לו אישור שמקום לידתו היה בעיירה בשם קרקוב שבפולין. כדי שאסכים להנפיק אישור נוטריוני כזה, הוא מוכן כמובן להציג לי את כל המסמכים הדרושים ולפיהם עולה מעל לכל ספק כי אכן צודק אותו אזרח. האם רשאי נוטריון להנפיק אישור כזה.
התשובה לכך היא שלילית. אמנם אין ספק כי הנתונים שמציג האזרח לנוטריון הם נתוני אמת, ואולם. לנוטריון אין סמכות לתת אישור נוטריוני שבו הוא מסיק מסקנה מחומר שמוצג לו. הנוטריון איננו שופט. הנוטריון פועל מכוח רשימה סגורה וספציפית, שמסר לו המחוקק, ופרט לרשימה זו אין לו יותר סמכויות כלשהם. הסמכות לערוך מעין בירור, או מעין משפט, שבו יוצגו לנוטריון מסמכים וראיות אחרות, והוא, הנוטריון יוציא מעין פסק דין, אישור, שבו יפרט מה החליט- בפירוש איננה במסגרת הסמכויות של הנוטריון.
הנוטריון יכול לתרגם ולאשר תרגום של מסמכים שהוצגו לו, לאשר אם המסמכים האלו הם מקור או צילום, אך איננו יכול להתייחס למשמעותם ולמסקנות הנובעות מהם.
דוגמא אחרת היא של אדם הטוען שגילו שונה מהגיל הרשום שלו בתעודת הזהות. הוא מבקש שהנוטריון ינפיק לו אישור בדבר הגיל הנכון והאמיתי שלו. ( בדרך כלל מדובר באנשים המעוניינים להראות כי גילם מבוגר יותר, לצורך הקדמת תשלום גמלאות, למשל מהביטוח הלאומי או חברות ביטוח פרטיות ).
אותו אדם ירצה להציג לנוטריון מסמכים חד משמעיים ולפיהם ברור לחלוטין כי נולד 3 שנים קודם לכן. ואולם, כאמור, הנוטריון איננו יכול להוציא אישור כזה, מאחר והדבר איננו בסמכותו. הסמכות היחידה לליבון עניין כזה היא לבית המשפט. להליך שיוגש לבית המשפט ( ולא לנוטריון כתחליף לכך כביכול ), יהיה רשאי להופיע כל מי שיכול להינזק משינוי גילו של המבקש, לרבות נציגי המוסד לביטוח לאומי, ולרבות נציג היועץ המשפטי לממשלה.
מקרה גבולי הוא של אדם המבקש מהנוטריון אישור כי הוא האיש שתצלומו מופיע על גבי דרכון מסוים שמוצג לנוטריון. האם רשאי הנוטריון לאשר כי זה אכן האיש שתצלומו מופיע בדרכון?
אני סבור שכן, מאחר ונוטריון הוסמך לאשר כי אדם מסוים הופיע בפניו, הזדהה על פי דרכונו, וחתם בפני הנוטריון על מסמך כלשהו. מכאן ניראה שאישור כי פלוני אלמוני הזדהה עם דרכונו בפני הנוטריון, והנוטריון מאשר כי ראה את תמונתו על גבי הדרכון, השווה את התמונה לאדם העומד בפניו, אישור כזה מותר, למרות שלכאורה מבצע הנוטריון תפקיד מעין שיפוטי באישור כזה, ואולם זהו אישור מסוג האישורים שנוטריון הוסמך לאשר.

סוגי שירותים נוטריונים

כאשר אנו זקוקים לאישורים מסוגים שונים עלינו לפנות לעיתים לנוטריון. הנוטריון מוסמך לבצע מספר פעולות נוטריוניות בין היתר הוא רשאי לתת אישור חיים, אישור צוואה ואישור הסכם ממון.

אישור חיים

על פי חוקי מדינת ישראל, נוטריון הוא הגורם המוסמך לצורך מתן אישור חיים. אישור חיים הוא שירות הנדרש בדרך כלל על ידי מקבלי גמלות וקצבאות שונות. הגופים המשלמים, דורשים אחת לשנה, אישור על כך כי המוטב חי. אישור חיים הוא אישור שאדם מסוים חי. הנוטריון מוכרח לזהות את האדם, לגביו הוא נותן אישור חיים, אם על ידי תעודת זהות ואם על ידי אמצעי זיהוי אחר. לצורך קבלת אישור חיים, על החותם לחתום בנוכחות הנוטריון במשרדנו. קיימת גם אפשרות שהנוטריון יגיע לביתו, לבית אבות, לבית חולים, במידה וסיבות בריאותיות מונעות ממנו לחתום באופן אישי, ניתן להגיש אישור רפואי המאמת שהוא בחיים. אישורי חיים דרושים להצגה בפני רשויות שונות בישראל והן בחו”ל.

אישור צוואה

ניתן לרשום צוואה במספר אופנים, לפי החוק בישראל, אחד מסוגי הצוואות היא צוואה שנעשית ונחתמת בפני נוטריון. חוק הירושה מסמיך את הנוטריון לאשר צוואה כרשות. נוטריון מוסמך לאשר צוואות ודין אישור נוטריון לצוואה היא כדין אישור שופט. עריכת צוואה בפני נוטריון משתווה לעריכת צוואה בפני שופט או כל רשות משפטית אחרת. בטרם ייתן הנוטריון אישור צוואה, הוא צריך לבדוק את זהות המצווה כחותם הצוואה, הוא צריך להסביר למצווה את הרשום וכוונותיה של הצוואה ויציג בעיות אפשריות. הנוטריון יאשר כי חתימתו של המצווה נעשתה מרצונו החופשי.

אישור הסכמי ממון

הסכם ממון הוא הסכם שמסדיר את נושא הרכוש והכספים בין בני זוג. אישור הסכם ממון כדין נותן תוקף משפטי להסכם. ניתן לעשות הסכם ממון בין בני זוג בטרם נישאו או אחרי שנישאו. בשני המקרים תפקידו של הנוטריון הוא להסביר לצדדים את משמעות ההסכם, לאחר שהסביר לצדדים את תוכן ההסכם ומשמעותו, עליו לוודא שהסכם הממון נעשה ונחתם מרצונם החופשי של בני הזוג והם הבינו את משמעותו. אישור נוטריון להסכם ממון דינו כחתימת שופט ויש להתייחס אליו בהתאם. אישור הסכמי ממון נועדו למנוע מקרים בלתי רצוניים בעתיד ומריבות על הרכוש של בני הזוג במקרה שירצו לחלק ביניהם את רכושם

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
Call Now Buttonצלצלו עכשיו