הסכמי ממון – 5 עובדות שלא ידעתם

מאמר זה פונה גם למי שעדיין לא חתם על הסכם ממון וגם למי שכבר חתם- ישנן כמה עובדות שכדאי לכם לדעת אודות הסכמי ממון. כמה עובדות שלא כל אחד יודע, ותופתעו כיצד הן יכולות להשפיע על חייכם המשותפים עם בן או בת הזוג.1. הסכם ממון – אפשר לחתום גם לאחר הנישואיןבניגוד למה שרבים חושבים – אפשר לערוך הסכם ממון גם לאחר הנישואין.
הסכם זה עוזר למנוע גירושין קשים ומלאים בעגמת נפש. הסכם ממון בפרק ב’ נועד להבטיח את הרכוש שצבר כל אחד מבני הזוג, ולהבטיח דרך חיים משותפת.2. ניתן לבטל הסכם ממוןניתן לבטל הסכם ממון כשם שאפשר לבטל כל הסכם אחר שניתן לו תוקף של פסק דין.בתי המשפט מכירים בזכותו של צד להסכם, לבקש את ביטולו של הסכם ממון, בשל פגם בהסכם, בתהליך אישור ההסכם או במהלך כריתתו.
העילות לביטול הסכם ממון, ככל הסכם אחר שניתן לו תוקף של פסק דין, הן:א. טעות. במקרה של טעות מדובר בשני מצבים אפשריים.

• מצב א’: החוק קובע שמי שהתקשר בהסכם עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בהסכם והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי הוא לבטל את ההסכם ממון.

• מצב ב’: מי שהתקשר בהסכם ממון עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בהסכם, והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את ההסכם, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת. במידה ובית המשפט ביטל את ההסכם, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת ההסכם ממון.

ב. הטעיה. החוק מאפשר ביטול הסכם ממון בשל הטעיה. החוק קובע שכאשר מי שמתקשר בהסכם עקב טעות שהינה תוצאת ההטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את ההסכם. “הטעייה” כוללת אי גילויי של עובדות שלפי הדין, נוהג או נסיבות – היה על הצד השני לגלותן.

ג. עושק. החוק מאפר ביטול הסכם ממון בשל עושק. מי שמתקשר בהסכם עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקתו של הצד הראשון, חולשתו השכלית או הגופנית, או חוסר ניסיונו ותנאי ההסכם גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את ההסכם.
כדאי לציין כי החוק דורש 3 שלושה תנאים מצטברים כדי לטעון לעושק:

א. יש להוכיח את מצבו של העשוק (כמו ניצול אי ידיעת שפה, קשיש מנוצל, חירש, עיוור וכו’).
ב. יש להוכיח את התנהגותו של העושק (הצד ידע אודות חולשת העשוק וניצל זאת לטובתו).
ג. יש להוכיח היעדר איזון סביר בין ההסכם לבין המקובל בנסיבות.

ד. כפיה. חוק החוזים מאפר לבטל הסכם (גם הסכם ממון) בשל כפיה שכפה צד אחד על השני.

3. שינוי או ביטול הסכם ממון בהסכמת שני בני הוזג

לעיתים הסכם ממון שנערך בין בני זוג בטרם הנישואין, אינו רלוונטי כבר, בעיקר לאחר שנים רבות של נישואין. הדבר יתכן בשל שינוי במצב הכלכלי, צבירת נכסים וכו’.

ביטול או שינוי הסכם ממון בהתאם לרצונם המשותף של בני הזוג חייב להיעשות תחת ביקורת משפטית, כדי למנוע הפעלת לחץ או פעולת מחטף ע”י אחד מבני הזוג.
החוק קובע כי שינויו או ביטולו של הסכם ממון אפשריים, אולם רק בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. בית המשפט או בית הדין מוודאים שבני הזוג עורכים את השינוי או מבטלים את ההסכם ממון בהסכמה חופשית ובהבינם את התוצאות וההשלכות.

4. ידועים בציבור? יודעים שגם אתם יכולים לחתום על הסכם ממון?

לא חייבים להגיע לרבנות. בית המשפט העליון פסק בערעור שהוגש בפניו שניתן לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור.

חוק בית המשפט למשפחה וחוק יחסי ממון משלימים זה את זה ובני זוג החיים במשותף יכולים להסכים ביניהם על משטר ממוני, המסדיר את הסוגיות הרכושיות שקשורות בחיים בצוותא, ובכך הם מקדמים את אותה התכלית.

5. הסכם ממון בין בני זוג הומוסקסואליים

בתי המשפט היום מאשרים הסכמי רכוש בין בני זוג הומוסקסואליים המנהלים חיים משותפים וכפי שבית המשפט לענייני משפחה הסביר:”בן זוג” מוגדר גם כבן זוג מאותו מין.

לסיכום, בין אם כבר חתמתם על הסכם ממון ובין אם לאו, בין אתם נשואים או ידועים בציבור, בין אם אתם הומוסקסואליים או לא, יש לכם זכויות. המשפט הידוע (ויש שאומרים ידוע לשמצה)- “עד שהמוות יפריד בינינו”, לא עומד במבחן החוקי של בתי המשפט כיום. הסכם ממון הוא הסכם לכל דבר– ניתן לבטלו וניתן לחתום עליו או לשנותו גם לאחר הנישואין.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו חוזה הינו חוזה משפטי ייחודי, הנחתם בין בני זוג.
הסכם כזה יכול להיחתם לפני החתונה, או לאחר החתונה.
ההסכם יכול להיערך ע”י בני זוג שאינם מתכוונים להינשא ברבנות ו/או בנישואין אזרחיים, אלא לחיות במשותף.
ההסכם יכול להיחתם גם בין בני זוג חד-מיניים.
במסגרת הסכם ממון מסדירים הצדדים בעיקר את הקונסטלציה המשפטית שתחול ביניהם לגבי רכוש קיים מלפני הנישואין, וכן הרכוש אותו ייצברו ו/או יקבלו הצדדים ו/או מי מהם במהלך הנישואין, וכמובן יגדיר מראש את אופן חלוקת הרכוש המדובר למקרה של פקיעת הקשר (פרידה/גירושין/פטירה). ההסכם יכול להגדיר גם את ההתנהלות של הצדדים במהלך הנישואין מבחינת שיתוף, ולחילופין הפרדה רכושית של נכסים מסוימים, גם כאלה שלא היו ערב הנישואין (כגון: מוניטין אישי, זכויות עתידיות בעסק, וכו’).
הסכם ממון חייב לפי החוק להיערך בכתב, להיחתם ע”י שני הצדדים מתוך רצון חופשי ומדעת, וכן לעבור הליך של אישור, כדי שיהא לו תוקף משפטי קביל (ראו בהמשך).

למי מיועד ההסכם?

ההסכם מיועד לכל מי שעומד לפני חתונה.
גם אם אתם מסכימים לרוח הוראותיו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, המהווה ברירת-מחדל לכל מי שלא יערוך הסכם ממון, הרי שהחוק הוא מאוד כללי ולא יכול לספק מענה ספציפי המתאים לנתונים הייחודיים של כל זוג.
גם אם למי מהצדדים אין כסף ונכסים, יתכן ויקבל בעתיד במתנה כסף כעזרה מההורים לקניית דירה, אותו ירצה לנכס עבורו עצמו במקרה של גירושין.
הסכם ממון יוכל למנוע מצב של סירוב גט ע”י הכנסת סעיפים משפטיים מתאימים.
ההסכם יוכל להתוות מנגנונים מוסכמים מראש לחלוקת הרכוש, אשר ימנעו פניה לערכאות וסחטנות מצד מי מהצדדים בעתיד, במקרה של קרע.
במידה ולמי מהצדדים יש דירה, חיוני עבורו לערוך הסכם, שאחרת לפי פסיקת בית המשפט העליון מהשנים האחרונות לגבי חוק יחסי ממון, הוא יהא חשוף לאובדן אפשרי של מחצית מזכויותיו בה לבן/בת הזוג האחר/ה (אפילו שרכישת הדירה ורישומה בטאבו בוצע זמן רב לפני החתונה!).
ניתן לצפות מראש לא מעט מצבים אפשריים בין בני זוג נשואים לעניין דירת מגורים המהווה את גולת הכותרת של התא המשפחתי. משכך, וכפי שאנו פועלים לגבי עריכה של הסכמי ממון במשרד עורכי דין עמית ורד, מומלץ להכניס בהסכם פרק משפטי מיוחד, עם סעיפים מפורטים המתייחסים לנושא של זכויות הבעלות לגבי דירה קיימת, זכויות הבעלות לגבי דירה עתידית, כאשר יחס המימון הצפוי לרכישת הדירה הינו שונה בין הצדדים, או שאולי יתבצע מכספי מתנות ו/או ירושות, הסדרת השקעות כספיות בדירה, מצב של השבחתה, זכויות לעניין דמי שכירות בגינה, וכהנה וכהנה.
מתי חשוב לחתום על הסכם ממון?
להסכם ממון מספר יתרונות בולטים הראויים לציון:
• מסגרת משפטית ברורה למקרה של פקיעת הקשר (פירוד/גירושין/פטירה).
• מהווה בסיס לקביעת אחריות כלכלית משותפת.
• מספק בטחון ושקט נפשי במערכת הנישואין.
• חיוני בהגנה על רכוש מלפני החתונה (למשל: במידה ולמי מבני הזוג יש סכומי כסף גבוהים, דירת מגורים, עסק משגשג, וכו’).
• נערך בתקופה בה הצדדים מתנהלים באחווה ויוכלו לקבוע באופן נאות ומוסכם, בעת שלום ובאווירה נינוחה, הוראות הוגנות ומושכלות ללא מטענים ו/או שיקולים זרים, זאת בניגוד למצב שבו הצדדים כבר נקלעו למשבר ויהא קשה לתקשר באופן חיובי ולייצר הסכמות.
• יחסוך כסף ועגמת נפש בעתיד, הכרוכים לעתים בניהול של מאבקי גירושין “מלוכלכים”.
איך לא תפלו בפח – טיפים לעריכת הסכם נכון
• רצוי מאוד שלא להשאיר את הנושא של עריכת הסכם לרגע האחרון שלפני החתונה. גם אם אתם בטוחים שהכול יעבור רגוע וחלק, עדיין הסכם ממון אינו דבר כיפי ורומנטי במיוחד, ולכן מומלץ לסיימו מבעוד מועד לפני החתונה. כדאי לחתום על ההסכם לפני החתונה ולא להשאיר את הדבר לאחר החתונה, כדי שהדברים יהיו ברורים והצד המעוניין בהסכם יהא רגוע ויסיר חשש מלבו לגבי רכושו למקרה שמסיבה כל היא הצד השני יימנע מלהסכים לערוך הסכם לאחר מועד הנישואין.

• הסכם ממון הוא חוזה רגיש ומורכב. מומלץ לפנות אל עורך דין מתחום דיני המעמד האישי. עורך דין מומחה באופן ספציפי לעריכת הסכמי ממון ידע בניסיונו ותבונתו לנווט אתכם בתהליך ולגבש עבורכם הסכם מקצועי והוגן, אשר יקנה לשני הצדדים בטחון ושלווה. הסכם הנערך ברמה מקצועית גבוהה, לא יהיה ניתן “לפרוץ” אותו ולהביא בעתיד לביטולו בבית המשפט.
• במידה והעניין שלכם אינו מורכב במיוחד ואין ניגוד אינטרסים ברור, כדאי לפנות אל עורך דין אחד, אשר שני הצדדים סומכים עליו, כדי שטפל בעריכת ההסכם מטעם שני הצדדים. במקרים בהם מדובר על רכוש רב של מי מהצדדים, או משפחה אמידה, שלמי מהצדדים יש עסק מצליח מאוד, כדי לצד השני לשקול להיות מיוצג ע”י עורך דין נפרד מטעמו, ולמצער לקבל ייעוץ וחוות-דעת משפטית נוספת לגבי ההסכם.
• אל תנסו לחסוך כסף ולהסתמך על דוגמאות של הסכם ממון סטנדרטי, כזה שניתן למצוא בחיפוש אינטרנט, אשר יהיה כללי וברמה בסיסית ולוקה בחסר. הסכם ממון הוא חוזה אישי וכל מקרה משתנה לפי הנסיבות והצרכים הספציפיים של בני הזוג. החוקים בתחום הם מסועפים ומשלבים את הדין הדתי והדין האזרחי, עם המון ניואנסים שיש ליתן להם תשומת לב. הסכם שאינו טוב, עשוי לגרום לכם בהרבה יותר נזק מאשר תועלת.
• המחיר של עריכת הסכם עשוי להשתנות בהתאם לנתונים של בני הזוג ולרכוש המעורב ובהתאם לרמתו ומדיניותו של עורך הדין המטפל. כאשר מדובר בהסכם בסיסי יחסית העלות הממוצעת של הסכם מקצועי תתחיל בסכום של 4,000-5,000 ₪ בממוצע. בהסכמים מורכבים המחיר עשוי לטפס ולנוע בין 20,000-50,000 ₪. אל תחפשו עורך דין לפי המחיר ותנסו לחסוך כסף. הסכם ברמה נמוכה עלול להיות בעוכריכם בעתיד ולגרום לכם נזק כספי ונפשי עצום.
• כדאי לפרט בהסכם באופן מסודר את כל הנכסים שיש לכל אחד מבני הזוג לפני מהנישואין ולקבוע במדויק ומראש הסדרים מפורשים לגבי הפרדה רכושית לגביהם בעתיד, עם מנגנונים ברורים למקרה של פרידה, למניעת מחלוקות עתידיות. כמו כן, יש להתייחס לסיטואציות של השבחת נכסים, בעלות על פירותיהם, מצב של תחלוף בין כסף לרכוש (למשל: קניית דירה מכסף פרטי, ולהיפך), וכן נכסים שיתקבלו במתנה ו/או בירושה במהלך הנישואין.
• יש להקפיד לאשר את ההסכם בפני גורם מוסמך, שאחרת לו יהא לו תוקף משפטי. הסכם לפני החתונה ניתן לאשר בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, בפני רשם הנישואין, או בפני נוטריון.
• חשוב לדעת, כי הסכם ממון אינו מהווה תחליף לצוואה, אלא מתייחס לבעלות על הרכוש וחלוקתו, אולם אך ורק באמצעות צוואה ניתן לקבוע מי יירש את הרכוש השייך לכל צד לפי ההסכם. מדובר במסמכים משפטיים שונים, המשלימים האחד את השני, לפתרון מושלם של הגנה על הרכוש.

 

Leave a comment

Call Now Buttonצלצלו עכשיו

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400