מהו תפקידו של נוטריון?

נוטריונים הם עורכי דין מנוסים בעלי ותק של עשר שנות עריכת דין בישראל לפחות שעברו הכשרה מיוחדת על מנת לאפשר להם לתת שירותים מיוחדים שרק בסמכותם של נוטריונים להעניק אותם. מרבית ההכשרה נוגעת לאימות, אישור ועריכת מסמכים משפטיים.
חתימה של נוטריון נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהות החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון מיועדים לשמש כראיהבבתי משפט או בפני רשויות אחרות בישראל ובמדינות אחרות.
נוטריון ציבורי, נוטריון פרטי וחותמת אפוסטיל
בעבר, הייתה הבחנה בין שני סוגים של נוטריונים: נוטריון ציבורי ונוטריון פרטי. נוטריון ציבורי מונה על ידי המדינה ושימש לאישור מסמכים כך שיהיו קבילים בתוך המדינה. נוטריון פרטי היה עורך דין שקיבל הסמכה ואשר מסמכים כך שיהיו קבילים במדינות אחרות. בשנת 1976 אוחד תפקיד הנוטריון וההבחנה בין נוטריון ציבורי ופרטי התבטלה. במקביל, התפתח השימוש בחותמת אפוסטיל. חותמת זו מהווה ראייה עבור כל מדינה החתומה על האמנת האג כי הנוטריון שאישר, אימת או תירגם את המסמך הוא נוטריון הנמצא ברשימת הנוטריון המורשים על ידי המדינה לתת שירותים כאלו. במידה והחותמת מונפקת עבור על ידי משרד החוץ היא גם מהווה אישור לכך שהתעודה היא תעודה מקורית חוקית שהונפקה על ידי מוסד מוכר בארץ.

הסמכת נוטריונים בארץ

על מנת לשמש כנוטריון בארץ, יש להגיש בקשה למשרד המשפטים. רשאים להגיש בקשה רק עורכי דין בעלי ותק עבודה של עשר שנים לפחות שלא הורשו בעברה שיש עמה קלון או הושעו מלשכת עורכי הדין. על מגישי הבקשה להיות אזרחי ישראל או תושבי המתגורר כאן וחבר בלשכת עורכי הדין. נוטריונים לעתיד עוברים השתלמות והכשרה מסודרת. לאחר השתתפות בהכשרה יכול, מי שעומד בכל התנאים להגיש בקשה לוועדה מטעם משרד המשפטים המתכנסת פעמיים בשנה ובוחנת בקשות לקבלת רישיון עיסוק כנוטריון.
נציגים דיפלומטיים וקונסולריים של המדינה במדינות זרות לעתים עוברים הכשרה ומקבלים רישיון להעניק שירותי נוטריונים בשגרירות השונות של ישראל ברחבי העולם. מתוקף עיסוקו הנוטריון נדרש על פי חוק לעמוד בכללים שונים הנוגעים למקצוע, בינם שמירה על כבוד המקצוע, נאמנות ללקוחותיו, שמירת סודיות מקצועית, ניהול ארכיון לשמירת מסמכים, אופן הטיפול במסמכים והעיון בהם וכדומה.

מה תפקידיו של נוטריון?

בין התפקידים השכיחים שנוטריונים ממלאים ניתן למנות תרגום נוטריוני, אישור צוואה ואימות הסכם ממון טרום נישואין. פעולות נוספות שנוטריון עשוי לבצע כוללות אימות חתימה על מסמך, אישור כי החותם היה מוסמך לחתום על המסמך כאשר החותם עושה זאת באמצעות מיופה כח, אישור נכונות העתק של מסמך, קבלת ואישור תצהיר משפטי, אישור נכונות רשימת מצאי, אישור חיים, לערוך העדה של מסמך סחיר, לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ וכן פעולות נוספות.

תרגום נוטריוני

נוטריון מאשר שתרגום של מסמך הוא התרגום המדויק, לרב על ידי ביצוע התרגום בעצמו. על מנת שנוטריון יקבל הסמכה לביצוע אישור תרגום עליו להיות בקיא בשתי השפות – זו שממנה יש לתרגם את המסמך המקורי וזו שאליה המסמך מתורגם. מלבד בקיאות כללית בשפות, עליו להיות בקיא גם במינוח המקצועי המתחייב מאופי המסמך המתורגם.
אישור תרגום מסמך נדרש כדי לעשות שימוש במסמך שהוצע או נכתב בשפה מסוימת במדינה אשר דוברת שפה שונה. היום, כשהעולם נגיש והמעבר בין מדינות שונות היא זמין ושכיח, אישור תרגום הוא פעולה שכיחה ומתחייבת במצבים רבים.  אנשים אשר מעוניינים להינשא, לדוגמה, במדינה זרה, מחויבים להגיש מסמכים שונים המעידים על הסטאטוס המשפחתי והאזרחי שלהם. בין יתר התעודות אותם ידרשו להציג אפשר למנות תמצית רישום ממשרד הפנים אשר יכולה לכלול מלבד הסטאטוס המשפחתי גם שינוי שם, תעודות נישואין, לידה, גירושין או פטירה וכדומה. לפני שמדינה אחרת תכיר במסמכים הללו יש לתרגם את המסמכים לשפה מוכרת במדינה שבה מעוניינים להינשא, לאשר את התרגום באישור נוטריוני ולקבל חותמת אפוסטיל המקנה למסמכים, תרגומם והאישור תוקף בינלאומי בקרב המדינות החתומות על האמנת האג.
מצבים נוספים בהם יהי צורך בתרגום נוטריוני של מסמכים: בקשות להתקבל ללימודים במדינה זרה ידרשו הוכחה לתארים שהתקבלו, גיליון ציונים או רשימת קורסים שנלמדה בהצלחה. קבלה לעבודה במדינה זרה כרוכה לעתים בהוצאת תעודת יושר מהמשטרה שגם אותה יש צורך לתרגם, לאשר נוטריונית ולהחתים בחותמת אפוסטיל.
תרגום ואישור נוטריוני יידרש בכל התנהלות מול מדינה זרה ואף מול מוסדות זרים. קיימים גם מצבים הפוכים בהם תרגום נוטריוני נדרש על מנת לאשר תרגום מסמך שהופק במדינה זרה או בשפה זרה על מנת שניתן יהיה להשתמש בו מול מוסדות מדיניים או רשמיים אחרים בארץ. דוגמה לכך היא במסגרת תהליך התאזרחות בארץ שם נדרשים להציג מסמכים רבים, לעתים בשפה שאינה עברית, המעידים על המועמד להתאזרחות או טיב קשריו.

אימות הסכם ממון טרום נישואין

תפקיד שכיח אחר של נוטריון הוא לאמת הסכם ממון טרום נישואים. במסגרת זו, נוטריונים רבים גם ממשים את כישוריהם בעורכי דין ועוזרים בעריכת ההסכם. אימות הסכם ממון טרום נישואין עשוי לפטור שאלות שנוגעות לאופן חלוקת הרכוש לאחר פרידה בעיקר. הסכמי ממון מסוג זה שכיחים במצבים בהם קיימים פערים ניכרים בין כמות הרכוש שכל אחד מבני הזוג מביא איתו לזוגיות, כאשר מדובר בפרק ב’ או כאשר שני בני הזוג מודעים למצבים בעייתים שעלולים להתעורר ומעוניינים לפטור מחלוקות עתידיות בדרך נעם ובהסכמה לפני שרגשות המתעוררים עקב פרידה עלולים למסך ולסבך את ההתנתקות הפיננסית בין בני הזוג.
להסכם ממון טרום נישואין שאומת על ידי נוטריון יש תוקף משפטי מחייב. תפקידו של נוטריון בעת אימות חתימה על הסכם ממון טרום נישואים הוא לוודא כי שני בני הזוג מבינים היטב את הכתוב בהסכם ואת השלכותיו וכי החתימה על ההסכם נעשתה מרצון חופשי וללא כפייה. לעתים, כאשר שני בני הזוג אינם דוברים את אותה השפה או שאחד מהם אינו דובר את השפה שבה ההסכם נכתב, אימות הסכם הממון דורש גם תרגום ההסכם לשפה המובנית את ידי בן הזוג לשפה שאותה הוא מבין.
הסכם ממון בין בני זוג יכול להיחתם בכל שלב, אולם לאחר נישואין יש לאמת את ההסכם בבית משפט לענייני משפחה או בבין דין דתי. גם במקרים בו הסכם ממון נחתם לאחר הנישואין או מדובר בהסכם ממון בין בני זוג שאינם נשואים, נוטריון יכול לערוך את ההסכם בינם מתוקף ניסיונו כעורך דין באווירה נוחה ולדאוג כי יובא לאישור בית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל תוקף משפטי מחייב.

אישור צוואה

החוק מכיר בדרכים שונות לערוך צוואה. אחת הדרכים היא אישור בפני הרשות כלומר בפני נוטריון או שופט. ירושה כזו היא בעלת תוקף משפטי מחייב וניתן להפקידה אצל רשם הצוואות. תפקידו של נוטריון באישור צוואה הוא לוודא את זהותו של רושם הצוואה, לוודא כי הוא מבין את הכתוב בצוואה ואת השלכותיה וכי החתימה על הצוואה היא מרצונו החופשי. במידה ויש בכך צורך, נוטריון יתרגם את הצוואה לשפה שאותה כותב הצוואה מבין. במידה וכותב הצוואה מרותק למיטתו או מאושפז בבית החולים, נוטריון ידרוש לצרף לצוואה אישור רפואי המוכיח את כשרות האדם לערוך צוואה ובכך יקטין עוד יותר את הסבירות לפסילה עתידית של הצוואה.
צוואה נוטריונית אינה דורשת נוכחות עדים, כך שדבר כתיבת הצוואה ותוכנה יכולים להישמר בסודיות מוחלטת. בניגוד לסוגי צוואות אחרות, כותב הצוואה אינו נדרש לכתוב את הצוואה בכתב ידו ויכול להקריא את תכולת הצוואה לנוטריון שיכתוב אותה. לצוואה נוטריונית תוקף ראייתי גדול יותר משל צוואות אחרות ובכך מחלישה טענות עתידיות לפסילת הצוואה.

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
Call Now Buttonצלצלו עכשיו