נוטריון מחירון 2020

נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון במשפט הישראלי שהוסמך מטעם משרד המשפטים הישראלי לתת שירותים נוטריוניים. שירותים נוטריוניים הם שירותי אימות, עריכה ואישור מסמכים משפטיים. על פי החוק, שירותי כל הנוטריונים בארץ ניתנים על פי מחירון אחיד לכל אחד מהשירותים הניתנים. שכ”ט מעודכן לשרותי נוטריון זה מתעדכן מדי שנה. לכל המחירים יש להוסיף מע”מ.

תרגום נוטריוני – אישור נכונות התרגום

תרגום נוטריוני נדרש במקרים בהם יש צורך להציג מסמכים רשמיים בפני מוסדות מדיניים, משפטיים, עירוניים או אחרים כאשר המסמכים נכתבו בשפה שונה מהשפה שניתן להגיש בה את המסמכים הללו. לדוגמה, אם במסגרת הליך של משרד הפנים בארץ אדם מתבקש להציג תעודת לידה אך תעודת הלידה שלו כתובה בשפה שאיננה שפה רשמית בישראל – לפני שיוכל להציג את התעודה עליו לתרגם את התעודה לעברית ולהציג אישור נכונות תרגום נוטריוני. דוגמה נוספת היא כאשר זוג שנישא בנישואים אזרחיים בחו”ל מעוניין להירשם כזוג נשוי בארץ, עליו לתרגם את תעודת הנישואין ולאשר את התרגום באישור נוטריוני לפני שמשרד הפנים יכיר בתעודת הנישואין.
עלויות תרגום נוטריוני מחולקות לשניים: התרגום עצמו ואישור נכונות התרגום. לעתים קרובות, הנוטריון המאשר את נכונות התרגום גם יבצע את התרגום בעצמו, בעלות נוספת. מחירון הנוטריונים 2019 מתייחס לאישור נכונות התרגום בלבד.
עלות זו נקבעת עבור קבוצות של מאה מילים או חלקן. כלומר, במידה והמסמך מכיל 215 מילים, יש לקחת בחשבון אישור נכונות תרגום עבור 3 קבוצות של מאה מילים. עלות עד מאה המילים הראשונות היא 209 ₪. לכל מאה מילים נוספות ועד 1000 מילים העלות היא 166 ₪ לקבוצה. עלות קבוצת 100 מילים מעל ל-1000 מילים הראשונות היא 80 ₪ לקבוצה.
לדוגמה: מסמך המכיל 215 מילים, עלות אישור התרגום עבורו היא: 209 + 2X166 = 541. למחיר הזה יש להוסיף מע”מ – 633 ₪.
דוגמה שנייה: מסמך המכיל 1132 מילה – עלות אישור נכונות התרגום ל-100 המילים הראשונות הוא 209, לתשע מאות המילים הבאות היא: 9 X 166 = 1494, ולשתי קבוצות המאה מילים האחרונות: 2 X 80 = 160, סה”כ – 1783, ועם מע”מ – 2086.
במידה ונדרשים העתקים נוספים של אישור התרגום, עלות כל עותק עומדת על 67 ₪.

אישור העתקי צילום מסמך

עלות אישור צילום מסמך עומדת על 66 ₪ לעמוד הראשון ו-5 ₪ לכל עמוד נוסף. במידה ונדרשים העתקים נוספים של אישור הצילום, יגבה לעמוד הראשון בכל עותק 21 ₪ ולכל עותק של עמוד נוסף 5 ₪.

אימות חתימה, ייפוי כח נוטריוני

באימות חתימה, הנוטריון מוודא כי כל הצדדים שחתומים על המסמך הם אכן הם, וכי הם מבינים על מה הם חותמים ומה המשמעויות המשפטיות הנגזרות מהחתימה. אחד המקרים הנפוצים בהם נדרש אימות חתימה על ידי נוטריון הוא במסגרת חתימה על ייפוי כח כללי או בלתי חוזר. תעריף אישור החתימה הראשונה על המסמך הוא 167 ₪ לזה מתווספים 66 ₪ עבור כל חותם נוסף. אם אחד החותמים על מסמך כלשהו חותם בזכות ייפוי כח שיש לו, יגבה תשלום נוסף בגובה 66 לאימות ייפוי הכח.  לכל העתק נוסף של אישור אימות החתימות יגבו 66 ₪ נוספים.

אישור צוואה

צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 נערכת אצל נוטריון. עלות האישור היא 242 ₪ עבור החותם הראשון ו-123 ₪ עבור כל חותם נוסף על הצוואה. במידה והנוטריון נדרש לתת יותר מעותק בודד, עלות כל עותק נוסף עומדת על 74 ₪.

אישור חיים

כאשר אדם מתבקש להציג ראייה לכך שהוא עדיין בחיים, הוא יכול להוציא אישור חיים אצל נוטריון. עלות הוצאת אישור כזה היא 166 ₪.

אישור תצהיר

ניתן להצהיר הצהרות משפטיות בשבועה או בדרך אחרת דרך נוטריון. לתצהיר שנחתם אצל נוטריון יש תוקף מקביל להצהרה בשבועה שניתנת במסגרת הליך משפטי בבית המשפט.  עלות קבלת ואישור תצהיר משפטי עומדת על 168 ₪ למצהיר הראשון ו-67 ₪ לכל מצהיר נוסף. עלות כל עותק נוסף של התצהיר עומד על 66 ₪.

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר

ייפוי כח נוטריוני או מסמכים אחרים שנחתמו על ידי נוטריון ניתן לבטלם רק באמצעות נוטריון. עלות הביטול עומדת על 178 ₪. קבלת אישור הכולל את הערת הביטול עומד על 64 ₪ לכל עותק (אחד או יותר).

העדה של מסמך סחיר

אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים1061 ₪, אחרת הסכום עומד על 2270 ₪.

אימות הסכם ממון

עלות אימות הסכם ממון טרום נישואין עומדת על 368 ₪ + 64 ₪ לכל עותק נוסף של האימות. עלות אימות הסכם ממון בין בני זוג היא העלות המכסה את אימות ההסכם בלבד כלומר: וידוא זהות החותמים על ההסכם וכי החותמים מודעים לתוכן ההסכם והשלכותיו.
כיוון שנוטריונים הם עורכי דין בעלי ניסיון, רבים מציעים בנוסף לשירותי אימות הסכם הממון גם שירותי עריכת ההסכם. עלות שירותים אלו נוספת לעלות האימות עצמו ותלויה בכמות הנכסים של בני הזוג, מורכבות ההסכם הנדרש ובגורמים נוספים.
במידה ויש פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות על פי דין ולא מוגדרת תחת התנאים הללו, עלות השירות תעמוד על 267 ₪.

עלויות נוספות

ישנם שירותים נוטריונים שעשוייםלדרוש תרגום. לדוגמה – אם ייפוי הכח, הסכם הממון או הצוואה כתובים בשפה זרה ודורשים תרגום לפני קבלת האישור הנוטריוני עליהם, או שיש להוציא הסכם ממון בשפה זרה, הסכום שיגבה עבור אישור נכונות התרגום  יהיה מחצית מהעלויות הנקובות כאן.
אם האישור הנוטריוני נערך בשפה שאיננה עברית, אנגלית או ערבית אז לעלויות השירות יתווספו 88 ₪.
עלויות נוספות נהוגות במידה והאישור הנוטריוני ניתן שלא במשרדו של הנוטריון או שלא במסגרת שעות העבודה המקובלות. כאשר האישור ניתן במשרד הנוטריון אך מחוץ לשעות העבודה – כלומר בין השעות 19:00-08:00 או בימי מנוחה, עלות כל אחד מהשירותים תינתן בתוספת של 50%.
כאשר האישורים ניתנים מחוץ למשרדו של הנוטריון, בכל שעה או יום, יש להוסיף לעלויות הרשומות כאן גם הוצאות נסיעה ושהייה מחוץ למשרד. הוצאות אלו יכולות להתחלק בין לקוחות שונים (למשל אם נוטריון בא לתת את שירותיו בבית אבות ללקוחות שונים) ויינתנו גם במקרים בהם הפעולה הנדרשת לא התקיימה לבסוף. העלויות מחושבות משעת יציאת הנוטריון את משרדו ועד שובו למשרד והן: 539 ₪ לשעה הראשונה או חלק ממנה ו-166 ₪ לכל מחצית שעה נוספת (או חלק ממנה).

לסיכום

העלויות, כולל מע”מ:

אישור נכונות תרגום 245 ₪
ל-100 המילים הראשונות
194 ₪
לכל 100 מילים עד 1000
94 ₪
לכל מאה מילים מעבר ל-1000
78 ₪
לכל עותק נוסף
אישור העתק צילום מסמך77 ₪ לעמוד הראשון6 ₪ לכל עמוד נוסף25 ₪ לכל עותק נוסף של העמוד הראשון6 ₪ לכל עמוד נוסף בכל העתק
אימות חתימה195 ₪ לחותם הראשון77 ₪ עבור כל חותם נוסף77 ₪ אם אחד החותמים חותם בשם אדם אחר77 ₪ לכל עותק נוסף
אישור צוואה283 עבור החותם הראשון144 עבור כל חותם נוסף87 לכל עותק נוסף
אישור חיים194 ש”ח
אישור תצהיר בשבועה197 ₪ למצהיר הראשון78 ₪ עבור כל מצהיר נוסף77 ₪ לכל עותק נוסף
רישום הערת ביטול208 ש”ח75 ₪ לכל עותק (כולל הראשון)
העדה של מסמך סחיר1241 ₪ למסמכים של עד 76,800 ש”ח2656 ₪ למסמכים של יותר מ-76,800 ש”ח
אימות הסכם ממון בין בני זוג431 ש”ח75 ₪ לכל עותק נוסף
פעולה נוטריונית אחרת312 ש”ח

מהו מחירון נוטריון?

לנוטריון ישנו מחירון שמגדיר כל פעולה נוטריונית ואת עלות הפעולה. נוטריון מחויב לעבוד לפי מחירון זה.

מי קובעת את מחירי הנוטריון?

משרד המשפטים מפרסם את המחירון וניתן לראות אותו אצלנו באתר

כל הנוטריונים חייבים להשתמש בו?

כל נוטריון מחויב להשתמש במחירון זה. המחירים של יהיו זהים בין הנוטריונים  הם פעולות “מסביב לפעולה” במקרה של תרגום ואישור נוטריוני חתימת הנוטריון תהיה ע”י מספר המילים ועל פי המחירון. פעולת התרגום לא כלולה במחיר זה. משרדנו לרוב נותן את פעולת התרגום בחינם.

מתי מחירון הנוטריון מתעדכן?

בכל תחילת שנה מעודכן משרד המשפטים את מחירי הנוטריון. ניתן להתעדכן באתר שלנו בכל שינוי

Leave a comment

Call Now Buttonצלצלו עכשיו

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400