החשיבות של תרגום משפטי

בעידן של גלובליזציה יש צורך הולך וגודל בתרגומים משפטיים שניתן לסמוך עליהם. לכמעט כל מצב בחיים – מהעריסה ועד 120 – יש השלכות משפטיות. סחר בינלאומי, יוזמות משותפות ופרויקטים משותפים הולכים וצומחים. הסכמים ואמנות בינלאומיים נערכים תוך ניסיון של מדינות לשתף פעולה, וכמובן עימותים וסכסוכים בין מדינות עדיין איתנו. כתוצאה מכך תרגום משפטי הוא מאוד נפוץ בכל העולם, בין אם במישור האישי ובין אם במישור הלאומי או הבינלאומי.
תרגום משפטי דורש מודעות והיכרות  עם שתי מערכות המשפט של שתי השפות הכרוכות בעבודת תרגום ספציפית. לכל מדינה יש את המערך המשפטי והמינוח הספציפי האופייני לה.
יתרה מזאת, לשפה וז’רגון המשפטי יש את המיוחדות והמובהקות שלה. לעיתים טקסטים משפטיים נשמעים מיושנים, אך יש להם סטאטוס פרגמאטי ומיוחד.

אתגרים בפניהם עומד המתרגם

יש לא מעט אתגרים בפניהם ניצב המתרגם המשפטי: הוא זקוק לידע בסיסי בנוגע למערכת המשפט של מדינת המקור ומדינת היעד של התרגום; ידע לגבי מינוחים וטרמינולוגיה ;יכולת וכשירות בסגנון של הכתיבה המשפטית במדינת היעד.

מקצת השירות שלנו בתחום התרגום המשפטי

• תרגום של מסמכים אישיים (דרכונים, מסמכי לידה, נישואין, גירושין, מוות, וכו’)
• תרגום פטנטים
• תרגום צוואות
• תרגום חוקים ותקנות
• תרגום תביעות משפטיות לסוגיהן
• תרגום חוזים והסכמים
• תרגום פסיקות והחלטות בתי משפט, בתי דין רבניים, ובתי דין שרעיים, וכו’
• תרגומים של כתבי הגנה
• תרגום מאמרים הקשורים לתחום המשפט והפסיקה
• תרגום של טופסי בקשה להתקבל ללימודים ומסמכים אחרים הנחוצים ללימוד בחו”ל
• תרגום של יפויי כוח
• תרגום אתרים של משרדי עורכי דין
• תרגום של חומרים משפטיים הקשורים לתחום הטכנולוגיה העילית (היי-טק) ולאינטרנט
• תרגום חומר הקשור להתדיינות משפטית
• תרגום חומר הקשור לענייני פיצוי, שיפוי, והשבה
• תרגום הסכמים וחוזים בינלאומיים
• תרגום מסמכי בנק ומסמכים כספיים ופיננסיים נוספים
• תרגום של תקנון התאחדות של חברות, וכו’
• תרגום תצהירים
• תרגום מסמכים הקשורים לנדל”ן
• תרגום של אישורים והרשאות
• תרגום של סימני וסמלי מסחר (Trademarks)

תרגום נוטריון, תרגום נוטריוני, אישור נוטריון, אישור נוטריוני – מהימן וזריז

איך שלא תקראו לזה – תרגום נוטריון או אישור נוטריוני  – הגעתם למקום הנכון. נוכל להמציא לכם את התרגומים הנוטריוניים/אישורים הנוטריוניים להם אתם זקוקים בכל שפה במהירות וביעילות.

כאשר אתם זקוקים לתרגום נוטריוני מהימן וזריז אין מקום טוב יותר מנוטריון אונליין

אצלנו תוכל לקבל את האישור הנוטריוני לו אתה זקוק מהיום להיום.

נכונות התרגום

כל מסמך עובר בדיקה מדוקדקת לוודא שהכול תורגם כהלכה, נכון ומדויק.

מחיר תחרותי

מטיבו תרגום נוטריוני יקר יותר מתרגום רגיל מכיוון שדרוש בדיקה ואישור של גורם מקצועי נוסף – עו”ד נוטריון. עם זאת, תרגומים תמיד מקפידה על מחיר בהחלט סביר ותחרותי. אתם מוזמנים ליצור קשר ולקבל הצעת מחיר.

שמירת סודיות

אנו מודעים לרגישות תוכן המסמכים ולכן מקפידים על שמירת סודיות ומתחיים לכך.

תרגום נוטריוני של מסמכים ותעודות

אנו מתרגמים כדבר שבשגרה כל סוגי המסמכים – לידה, נישואין, גירושין, דיפלומות, גיליון ציונים, הסכמי ממון, וכו’.  התרגומים הנוטריוניים והאישורים הנוטריוניים שלנו מוכרים ע”י כל משרד, רשות או שגרירות.

שפות השירות והתרגומים

התרגומים הנוטריוניים ניתנים בכמעט כל השפות האירופאיות כולל ,תרגום נוטריוני אנגלית, רומנית, ספרדית, רוסית

שמירת העתקים על ידי נוטריון

תקנות הנוטריונים קובעות באילו מקרים נדרש נוטריון לשמור העתקים מפעולות אותן ביצע. על פי התקנות, נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו. מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות, עליו להוסיף עותק של המסמך לגביו ניתן האישור. במידה והמסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון על ידי אותו אדם. זו הוראה בסיסית של תקנות הנוטריונים ומטרתה ליצור סדר וארגון בהתנהלות הנוטריונים מול הציבור הרחב.
מתי ולמי מותר למסור העתקים ממסמכי נוטריון?
מבחינת מסירת העתקים, תקנות הנוטריונים קובעות כי הנוטריון ייתן תוך זמן סביר בנסיבות העניין האמור העתק מאושר על ידיו של עותק שעליו לשמור, לפי בקשתם של מעורבים ספציפיים. את הבקשה יכול להגיש מי שביקש לערוך את המקור, מי שחתום עליו, מי שהוענקו לו זכויות או חליפיהם של אלה. גם מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור יכול לדרוש העתק. מנגד, חל על הנוטריון איסור חמור לספק העתק מאושר לכל אחד אחר אינו מופיע ברשימה. מעבר לכך, על מנת למסור העתק רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ממשרדו ולערוך בו צילום.
נוטריון אשר נבצר ממנו לקיים את המופיע בתקנות הנוטריונים בהקשר של מסירת העתקים, נדרש לדאוג לכך שנוטריון אחר יאשר וייתן את ההעתקים המאושרים במקומו. מצד שני, שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו. ההפטר ניתן רק במידה ושר המשפטים רואה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.
ביקורת על עבודת הנוטריונים
נוטריונים יכולים לעמוד לביקורת רבה ולשיפוט משמעתי במידה והם אינם מקיימים את תקנות הנוטריונים. הסעיף המתייחס אל שמירת העתקים הוא רק דוגמא אחת לאופן בו התקנות מסדירות את עבודת הנוטריון. את הביקורת והפיקוח על הנוטריונים מבצעת מחלקה מיוחדת מטעם משרד המשפטים, אשר כפופה גם היא אל התקנות ואל חוק הנוטריונים. לסיכום, תקנות הנוטריונים קובעות את אופן שמירת ההעתקים בצורה ברורה ולכן יש לשמור עליהן.

מה הגדרתו של זמן סביר לקבלת שירות נוטריוני?

קשה להגדיר את הזמן הסביר לקבלת שירות של נוטריון, אך במאמר הבא נבין מה היא הדרך הנכונה לעשות זאת וכיצד אפשר לקבל שירות במהירות וביעילות.
על מנת להבין את ההגדרה של זמן סביר לקבלת שירות נוטריוני יש לפרק את השאלה למספר חלקים. קבלת שירות תוך מספר ימי עבודה יכולה להיחשב זמן סביר עבור לקוח מסוים, לעומת אחר אשר יזקק לאישור נוטריוני תוך מספר שעות. הזמן הסביר הוא אינו נתון קבוע ולכן הוא נגזר מתוך הצורך. על הנוטריון חלה אחריות רבה, הוא כפוף לסמכויות שניתנו לו על ידי ועדת הרשיונות ומשרד המשפטים והוא מחויב גם לכללי האתיקה.
הזמן הסביר נגזר מתוך סוג השירות
בניגוד לשירותים של עורך דין, רוב השירותים של הנוטריון דורשים התנהלות חד פעמית. על הנוטריון להקפיד על המשימה המוטלת לפניו עוד לפני שהוא בוחן את שאלת הזמן הסביר. לדוגמא, חלק מהנוטריונים מספקים שירות מיידי עד בית הלקוח. במקרה כזה התעריף האחיד הנקבע על ידי משרד המשפטים תקף לגבי השירות בלבד. על הלקוח להוסיף אל המחיר הסופי גם את עלות הנסיעה של הנוטריון, כך על פי החוק. מהבחינה הזו, זמן סביר לא נמדד רק בשעות או בימים אלא גם בקריטריון כלכלי.
שירותים הניתנים בזמן קצר יחסית
מלבד הגדרת הזמן עצמו, אין אפשרות לכלול את כל סוגי השירותים הנוטריונים תחת קורת גג אחת. שירות של תרגום נוטריוני עשוי לקחת מספר שבועות או חודשים, במידה והדרישה היא תרגום משפת מקור או שפת יעד שאינן נפוצות. גם הוצאת אישור חיים עשויה לארוך זמן, היות והלקוח צריך להגיע אל משרדו של הנוטריון ולהמציא לעיתים מסמכים ספציפיים.
באופן כללי, אלו הם שירותי הנוטריונים אשר לרוב אינם דורשים יותר ממספר ימי עבודה:
א. אימות חתימה – במקרה כזה מגיעים הלקוחות אל משרדו של נוטריון והוא מפעיל את סמכותו לאמת חתימה. מצד שני, לעיתים דורש הנוטריון אישורים מסוימים ולכן תהליך האימות עשוי לקחת יותר זמן.
ב. קבלה ואישור של תצהיר והצהרה אחרת – גם כאן ניתן להשיג את השירות הנוטריוני תוך מספר ימי עבודה בודדים או אפילו באמצעות תיאום פגישה אחת במשרדו של הנוטריון.
ג. אימות הסכם ממון הנחתם לפני הנישואין – רוב הזוגות המגיעים אל נוטריון לצורך אימות הסכם ממון מקבלים את השירות באופן מיידי. במידה ואין בידיהם את המסמכים הדרושים עשוי התהליך להתארך, אך אין צורך בהיערכות מיוחדת על מנת להשיג את החתימה.

החובות המוטלות על הנוטריון

בניגוד אל עורכי הדין אשר כפופים בעיקר לתקנון ולמנטאליות של המשרד, הנוטריון הוא בא כוחו של בית המשפט. הנוטריון מוסמך על פי החוק לאמת ואף לערוך מסמכים משפטיים, חתימתו נחשבת עדות למקוריות המסמך ומסמכיו משמשים ראיה. שירות נוטריוני אינו נמדד על פי הזמן הסביר אלא על פי החוק, כללי האתיקה וכשירותו של הנוטריון. אישור נכונות העתק של מסמך לדוגמא עשויה לארוך זמן רב. כך גם מתן אישור אפוסטיל על אישור נוטריוני, על מנת להציג את המסמך במדינה זרה. גם בעת העדה של מסמך סחיר נדרש הנוטריון להפעיל את הסמכות שברשותו על פני מספר ימים או שבועות. מקרה דומה אפשר למצוא כאשר חברות הביטוח או גורמים פרטיים פונים אל נוטריון לצורך אישור נכונותה של רשימת מלאי. הנוטריון נדרש להשוות בין המסמכים המופיעים לפניו, להגיע אל העסק או אל הבית הפרטי ולערוך תהליך מסודר. אי אפשר לדרוש מנוטריון לזרז את הזמן הדרוש עבור מתן אישורים. המערכת המשפטית מקנה לנוטריון מעמד גבוה והוא צריך לשמור עליו – גם אם התהליך לוקח זמן.

Leave a comment

Call Now Buttonצלצלו עכשיו

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400