נוטריון אירנה פיין

שירותי תרגום נוטריוני 

051-5533400

צרו קשר עכשיו להצעת מחיר ללא תשלום

יפוי כוח נוטריוני

יפוי כוח נוטריוני מאפשר לאדם לפעול בשמו של מייפה הכוח, ופעולת

של מיופה הכוח היא כמותו של מייפה הכוח וזאת בהתאם לקבוע ובהתאם בחוק השליחות.

יפוי כוח יכול שיהיה לצורך ביצוע פעולה מיוחדת, כגון: מכירת דירה או רכב, ביצוע פעולות בח-ן בנק ועוד. לעומת זאת, קיים גם יפוי כוח כללי המאפשר למקבלו לפעול ולבצע פעולות שונות.

יפויי כוח כוחו יפה לתקופה של עד 10 שנים או עד מותו של אדם, שלאחר כך הוא בטל. יחד עם זאת, יפוי כוח שהינו בלתי חוזר שבא להבטיח זכויות של אדם אחר יהיה תקף גם לאחר כך, וביטולו יצריך ברוב המקרים פניה לבית משפט מוסך בתביעה מתאימה.

נהוג לחתום על יפוי כוח בלתי חוזר בעת מכירת דירה או קנייתה וזאת לטובת עורך הדין שמבצע את העסקה או לטובת בנק למשכנתאות בעת לקיחת משכנתא. בעוד שיפוי כוח שניתן לטובת עורך הדין אינו מצריך חתימה אצל נוטריון, אלא מספיקה חתימתו של עורך הדין הרשום ביפוי הכוח, יפוי כוח לטובת הבנק יידרשו הצדדים מקבלי המשכנתא לחתום בפני נוטריון.

סעיף 20(א) לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 “קובעף יפוי-כוח כללי ויפוי-כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; …” .

סעיף 11 לחוק הנוטריונים קובע, כי “לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך.” בבמידה ועל פי נסיבות המקרה נלמד כי ייתכן שהאדם כלל לא חתמה בפני הנוטריון על יפוי הכוח, אזי הדבר יהיה בניגוד לחוק.

בנוסף,  תקנה 4 לתקנות הנוטריונים, קובעת כי על הנוטריון לבדוק האם החותם היה כשיר לעשיית הפעולה מבחינת גילו,  או עליו להשתכנע כי החותם  פועל מרצונו החופשי כשהוא מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה שהוא מבצע, שאם לא כך לא ניתן היה לתת את האישור הנוטריוני שניתן.

אישור נוטריוני הינו ראיה בהליך משפטי, ללא צורך בהצגת בראיה נוספת, לדברי הנוטריון או למעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור, ובתנאי שהנוטריון פעל בהתאם לחוק הנוטריונים והתקנות על פיו. בית המשפט יוצא מתןך הנחה שהנוטריון מילא את חובותיו על פי דין, ומי שטוען נגד תקינות יפוי הכוח להוכיח בבירור כי יפוי הכוח לא אושר בצורה תקינה ועל פי החוק ותקנותיו.

יפוי כוח נוטריוני שאושר בנסיבות בלתי תקינות, בניגוד למצוות חוק הנוטריונים ותקנותיו, איננו בטל מעיקרו, אלא שבמקרה זה, עובר הנטל אל שכמו של הצד המבקש להסתמך על יפויי הכוח להוכיח את תוקפו.

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
צלצלו עכשיו 0515533400