051-55-33-400 | EMAIL: [email protected]

Tag: נוטריון

נוטריון 

נוטריונים הם עורכי דין מנוסים בעלי ותק של עשר שנות עריכת דין בישראל לפחות שעברו הכשרה מיוחדת על מנת לאפשר להם לתת שירותים מיוחדים שרק בסמכותם של נוטריונים להעניק אותם. מרבית ההכשרה נוגעת לאימות, אישור ועריכת מסמכים משפטיים.
חתימה של נוטריון נחשבת בעיני בית המשפטכאישור למקוריותו של המסמך, לזהות החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון מיועדים לשמש כראיהבבתי משפט או בפני רשויות אחרות בישראל ובמדינות אחרות.
נוטריון ציבורי, נוטריון פרטי וחותמת אפוסטיל
בעבר, הייתה הבחנה בין שני סוגים של נוטריונים: נוטריון ציבורי ונוטריון פרטי. נוטריון ציבורי מונה על ידי המדינה ושימש לאישור מסמכים כך שיהיו קבילים בתוך המדינה. נוטריון פרטי היה עורך דין שקיבל הסמכה ואשר מסמכים כך שיהיו קבילים במדינות אחרות. בשנת 1976 אוחד תפקיד הנוטריון וההבחנה בין נוטריון ציבורי ופרטי התבטלה. במקביל, התפתח השימוש בחותמת אפוסטיל. חותמת זו מהווה ראייה עבור כל מדינה החתומה על האמנת האג כי הנוטריון שאישר, אימת או תירגם את המסמך הוא נוטריון הנמצא ברשימת הנוטריון המורשים על ידי המדינה לתת שירותים כאלו. במידה והחותמת מונפקת עבור על ידי משרד החוץ היא גם מהווה אישור לכך שהתעודה היא תעודה מקורית חוקית שהונפקה על ידי מוסד מוכר בארץ.

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
Call Now Buttonצלצלו עכשיו