051-55-33-400 | EMAIL: [email protected]

Tag: תרגום וחתימת נוטריון תעודת פטירה

תרגום וחתימת נוטריון – תעודת פטירה

תעודת פטירה היא מסמך משפטי רשמי, המונפק על ידי משרד הפנים בישראל או כל מדינה זרה לפי מקום הפטירה של אותו אדם. לעתים, יש להציג תעודת פטירה בפני גורמים או מוסדות. הדבר דרוש כדי להוכיח את נכונות תאריך הפטירה, פרטי המנוח, מקום הפטירה, מספר תעודת הזהות שלו, מצבוהמשפחתי בעת הפטירה, וכדומה. אם לדוגמה אדם מחכה לקבל ירושה, יהיה עליו להציג תעודת פטירה לפני שיוכל לעשות זאת. הצגת תעודת פטירה נדרשת גם מכח ירושה אך גם לשם הוצאת דרכון זר או הוכחה לסיום קשר קודם לצורך הגשת בקשה לנישואים אזרחיים בחו”ל, לדוגמה.

אם הגורם בפניו יש להציג את תעודת הפטירה הוא גורם מאותה המדינה בה האדם נפטר, תעודת הפטירה לבדה מספיקה. במקרים רבים, אדם נפטר במדינה מסוימת ובני משפחתו נדרשים להציג הוכחה לפטירתו במדינה אחרת. במקרים אלו, יש צורך לבצע תרגום וחתימת נוטריון לפני הצגת תעודת הפטירה.

Call Now Buttonצלצלו עכשיו

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400