051-55-33-400 | EMAIL: [email protected]

Tag: תרגום משפטי

תרגום נוטריוני למסמכים משפטיים

מסמך משפטי הוא כל מסמך שניתן להציגו בפני בית משפט או מוסד רשמי. ההגדרה הפורמלית אומרת שמדובר במסמכים כתובים, שבהם באים לידי ביטוי יחסים פורמליים, המצביעים על זכות או יוצרים הסכם המשמש בהליכים משפטיים. דוגמאות למסמכים משפטיים הן רבות. תעודת לידה, לדוגמה, היא מסמך משפטי שמביא לידי ביטוי יחסים פורמליים בין אדם להוריו ומקום לידתו. תעודת לידה על פי רב מצביעה על זכויות מסוימות, למשל מעמד אזרחי, זכויות ירושה וכדומה.

דוגמה נוספת למסמך משפטי הוא חוזה שנערך בין חברת הזנק לחברה גדולה אשר באה לרכוש אותה, או ליזם אשר רוצה להשקיע בחברה תמורת קבלת מניות עתידיות בחברה הציבורית שעתידה לקום במידה וחברת ההזנק תצליח.

גם תעודות המעידות על השכלה או מקצוע הם מסמכים משפטיים. לדוגמה, אם אדם חותם על תרגום של מסמך בחותמת שכתוב עליה נוטריון – במידה ואין לו תעודה המעידה כי הוא מוסמך לשמש כנוטריון ועורך דין הרי שחותמת כזו לאדם זה אינה חוקית והשימוש בה הוא בגדר עבירה משפטית.

מסמכים משפטיים כוללים כל תעודה רשמית שיש לאדם ועוד כמה הסכמים. חוזה שכירות למשל גם הוא מסמך משפטי מחייב שבו מוגדרים יחסים פורמליים בין השוכר למשכיר תוך פירוט התנאים והזכויות של כל אחד משני הצדדים לעסקה.

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
Call Now Buttonצלצלו עכשיו