נוטריון אירנה פיין

שירותי תרגום נוטריוני 

051-5533400

צרו קשר עכשיו להצעת מחיר ללא תשלום

אימות חתימה על ידי נוטריון

ניתן לקבל במשרדנו שירות של עריכה או אימות חתימה של יפוי כח, ובין היתר, יפוי כוח לקבלת למשכנתאות, יפוי כח כללי ועוד.

אימות חתימה של אדם על ידי נוטריון מאשר כי מבחינה משפטית

המסמך נחתם על ידי אותו אדם. אימות חתימה דרוש במצבים שונים, כגון: חתימה על יפוי,  וזאת לצורכך הפיכת המסמך למסמך משפטי מחייב.

בעת שאדם חותם על מסמך בפני הנוטריון עליו להשתכנע כי החותם יודע את השפה  בה רשום המסמך. לשם כך, חלה חובה  על הנוטריון לבדוק עם  חותם, האם הוא יודע את השפה של המסמך עליו הוא חותם.התרשמות כללית של הנוטריון כי החותם יודע את השפה אינה מספיקה ויש בה בכדי לפסול את המסמך.

החובה אשר מוטלת על נוטריון ביחס לאישור ואימות חתימה של אדם אשר אינו בקיא בשפת המסמך עליו הוא חותם מפורטת בתקנה 7(ב)לתקנות הנוטריונים:

“למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור”.

בהתאם לנוסח התקנה הנ”ל חל איסור מוחלט על נוטריון לתת אישור על עשיית פעולה במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, ועליו לתרגם למבקש את המסמך קודם לאישור בשפה המובנת לו על ידי הנוטריון או על ידי מתרגם.

בנוסף, תקנה 9 לתקנות הנוטריונים מפרטת את הטפסים בהם צריך הנוטריון להשתמש בהתאם למצב שבפניו. בעת שהמבקש אינו מבין את שפת המסמך ויש לתרגמו לשפת המבקש והמסמך תורגם על ידי הנוטריון עצמו על הנוטריון להשתמש בטופס אשר כותרתו “אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידוע לחותם”. בטופס זה מאשר הנוטריון לא רק את אימות החתימה אלא גם כי הוא שולט בשפה של המסמך ותרגם את המסמך לחותם עליו, לפני שחתם.

בהתאם להלכה פסוקה  קיימת חובה לתרגם את המסמך למי שחותם עליו לפני חתימתו, ובמקרה שבו אין תרגום מספיק, המסמך איננו תקף.

כך לדוגמא, בהסתמך על ההלכה הנ”ל, נקבע בפסיקה כי ”  חוסר תרגומה של צוואה, הכתובה בשפה שאין המצווה שולט בה, לשפה שהוא שולט בה, הוא פגם היורד לשרשו של ענין ושולל את עצם קיומה של הצוואה כהבעת רצונו האמיתי של המצווה. “

באותו האופן,  נקבע בפסיקה כי חותם שאינו יודע קרוא וכתוב, והוחתם על מסמך מבלי שהוסבר לו קודם לכן מהו תוכנו, אין משמעות משפטית לחתימתו. מסיבה זו נקבע כי,  חתימה על הסכם מכר ו/או יפוי כוח בטלה, בגלל שלא הוסבר טיב המסמך לחותם.

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
צלצלו עכשיו 0515533400