נוטריון אירנה פיין

שירותי תרגום נוטריוני 

051-5533400

צרו קשר עכשיו להצעת מחיר ללא תשלום

האם כל עו”ד הינו נוטריון?

לא כל עו”ד מוסמך להעניק שירותי נוטריון וככזה עליו להתמחות במסמכים משפטיים ובמקוריותם, לאשר, להעיד, לתרגם ולערוך מסמכים משפטיים, על מנת שיוכל להציגם בבית המשפט בארץ או בחו”ל. יש לציין כי סמכות אישור מסמכים זרים באופן שיהיו קבילים משפטית נתונה באופן בלעדי לעו”ד נוטריון ואי לכך, החוק קובע מדדים וקריטריונים גבוהים ומחמירים אודות דרישות תפקיד הנוטריון ומחייב את העוסק בו להיות עו”ד מיומן בעל 10 שנות ותק במקצועו ומוסמך לתפקד כנוטריון מטעם וועדת הנוטריונים. בנוסף, שכ”ט שירותי נוטריון הינו קבוע בחוק התפקיד, וקיים איסור מוחלט לדרוש עלות שונה מהקבוע בחוק.
עו”ד אירנה פיין הינה נוטריון מוסמכת ע”פ חוק, בעלת ידע ובקיאות מעמיקה במגוון השירותים הנוטריוניים, ניסיון והתמודדות במצבים מורכבים ופשוטים, תוך הענקת שירות מקצועי, ליווי אישי והקפדה על פרטים קטנים כגדולים, במטרה להניב ללקוח את התוצאות המוצלחות ביותר, להשגת האינטרסים שלו ולשביעות רצונו המלאה.

תרגום נוטריוני

אחד מהתפקידים החשובים והמוקפדים בחוק הנוטריונים הינו תרגום נוטריון למסמכים ותעודות משפטיים. להבדיל משירות תרגום מסמכים לצרכים פרטיים, הניתנים לרוב ע”י חברות תרגום פרטיות, בעת הצורך לתרגום מסמך או תעודה משפטית משפה אחת לאחרת, קיימת חובה לביצועו בידי עו”ד נוטריון מוסמך בחוק, אשר יאפשר לבית המשפט, או לכל רשות משפטית, להבין את מקור המסמך ותוכנו, באופן ברור ושקוף ללא עוררין. אי לכך, מן הכורח לפנות לקבלת שירותי תרגום נוטריוני בידיי משרד עו”ד- נוטריון הבקיא על בוריין הן של שפת המסמך המקורי, או התעודה והן בשפת האם של הרשות המשפטית בה הינו נדון וזאת על מנת שהתרגום יהא מדויק במשמעות הפרטים, לרבות מונחים פרופסיונליים ומשפטיים.
מה ההבדל בין תרגום נוטריון לבין אישור נוטריוני לתרגום?
תרגום נוטריון הינו תרגום מסמך משפטי משפה לשפה – כפי שפורט לעיל ואילו אישור נוטריוני לתרגום הינו אסמכתא חתומה בידי הנוטריון המאשרת כי התרגום, שלא בוצע בידיו, כי אם רק הוצג בפניו, הינו הולם, אומת ומשקף את תוכן המסמך, או התעודה המקוריים שהוצגו בפניו. בנוסף, נוטריון מוסמך רשאי להעניק אישור על הצהרת מתרגם, שאינו מעיד על נכונות ואמיתות התרגום, כי אם רק על הצהרת המתרגם המבצע, אודות מהימנות עבודתו בתרגום המסמך הנדון.

אימות חתימה של אדם על ידי נוטריון מאשר כי מבחינה משפטית

המסמך נחתם על ידי אותו אדם. אימות חתימה דרוש במצבים שונים, כגון: חתימה על יפוי,  וזאת לצורכך הפיכת המסמך למסמך משפטי מחייב.

בעת שאדם חותם על מסמך בפני הנוטריון עליו להשתכנע כי החותם יודע את השפה  בה רשום המסמך. לשם כך, חלה חובה  על הנוטריון לבדוק עם  חותם, האם הוא יודע את השפה של המסמך עליו הוא חותם.התרשמות כללית של הנוטריון כי החותם יודע את השפה אינה מספיקה ויש בה בכדי לפסול את המסמך.

החובה אשר מוטלת על נוטריון ביחס לאישור ואימות חתימה של אדם אשר אינו בקיא בשפת המסמך עליו הוא חותם מפורטת בתקנה 7(ב)לתקנות הנוטריונים:

“למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון עצמו או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות; דרכי התרגום יפורשו באישור”.

בהתאם לנוסח התקנה הנ”ל חל איסור מוחלט על נוטריון לתת אישור על עשיית פעולה במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, ועליו לתרגם למבקש את המסמך קודם לאישור בשפה המובנת לו על ידי הנוטריון או על ידי מתרגם.

בנוסף, תקנה 9 לתקנות הנוטריונים מפרטת את הטפסים בהם צריך הנוטריון להשתמש בהתאם למצב שבפניו. בעת שהמבקש אינו מבין את שפת המסמך ויש לתרגמו לשפת המבקש והמסמך תורגם על ידי הנוטריון עצמו על הנוטריון להשתמש בטופס אשר כותרתו “אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידוע לחותם”. בטופס זה מאשר הנוטריון לא רק את אימות החתימה אלא גם כי הוא שולט בשפה של המסמך ותרגם את המסמך לחותם עליו, לפני שחתם.

בהתאם להלכה פסוקה  קיימת חובה לתרגם את המסמך למי שחותם עליו לפני חתימתו, ובמקרה שבו אין תרגום מספיק, המסמך איננו תקף.

כך לדוגמא, בהסתמך על ההלכה הנ”ל, נקבע בפסיקה כי ”  חוסר תרגומה של צוואה, הכתובה בשפה שאין המצווה שולט בה, לשפה שהוא שולט בה, הוא פגם היורד לשרשו של ענין ושולל את עצם קיומה של הצוואה כהבעת רצונו האמיתי של המצווה. “

באותו האופן,  נקבע בפסיקה כי חותם שאינו יודע קרוא וכתוב, והוחתם על מסמך מבלי שהוסבר לו קודם לכן מהו תוכנו, אין משמעות משפטית לחתימתו. מסיבה זו נקבע כי,  חתימה על הסכם מכר ו/או יפוי כוח בטלה, בגלל שלא הוסבר טיב המסמך לחותם.

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
Call Now Buttonצלצלו עכשיו