051-55-33-400 | EMAIL: [email protected]

Tag: תרגום וחתימת נוטריון תעודת יושר

תרגום וחתימת נוטריון – תעודת יושר

תעודת יושר בארץ, היא תעודה המעידה על היעדר רישום פלילי, במידה ורישום פלילי כזה אינו קיים. כל אדם יכול לעיין ברישום הפלילי לגביו במשרדי המשטרה ולהפיק העתק של רישום זה לעצמו. ישנם גופים ציבוריים אשר זכאים לקבל ישירות מהמשטרה מידע לגבי רישום פלילי של אדם, למשל, מס הכנסה או השב”כ. מלב גורמים אלו, אדם רשאי, בהסכמתו, להנגיש את המידע לגופים נוספים, למשל במטרה לקבל אישור עבודה כרופא או עורך דין, לקבל אישור נשיאת נשק או להשתתף במכרז ציבורי. לגופים פרטיים אסור, כלל, לבקש מידע זה, אולם כיוון שלרב מדובר בדרישה לקבלה לעבודה, אי הצגת תעודת יושר תוביל על פי רב לאי קבלת הבקשה.

ישנם מקרים, בהם יש לתרגם את תעודת היושר לשפות זרות. לעתים המידע נדרש עבור קבלת אשרה ממדינה זרה או לצורך אימוץ בינלאומי. לעתים הגורם המבקש אינו שגרירות מדינה זרה אלא גורם אחר באותה המדינה. במקרים אלו יהיה צורך לתרגם לשפה הזרה בתרגום נוטריוני של תעודת יושר ולהחתימה בחותמת אפוסטיל, במידה והמדינה אליה התעודה מיועדת חתומה על האמנת האג 1961.

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
צלצלו עכשיו 0515533400