תרגום נוטריוני

שירותי תרגום נדרשים כיום למספר רב של מסמכים. יש מסמכים אותם מספיק לתרגם בתרגום פשוט, אך מסמכים שיש להם תוקף משפטי או כאלו הנדרשים על ידי מוסד מוכר על ידי מדינה כלשהי או משרד ממשלתי או עירוני יש צורך לתרגם אותם בתרגום מיוחד – תרגום נוטריוני.
תרגום נוטריוני הוא תרגום שנעשה על ידי נוטריון וניתן לו אימות מטעם הנוטריון. כדי להבין מה משמעות הדברים, בואו נבחן תחילה מהו נוטריון. נוטריון הוא עורך דין ותיק שעבר הכשרה והסמכה מיוחדים וקיבל רישיון לעסוק ולתת שירות נוטריוני מטעם המדינה. שירות נוטריוני כולל לרב עריכה, אימות ואישור מסמכים שיש להם תוקף משפטי. בין יתר המסמכים שיש להם משמעות משפטית אפשר למצוא תעודות רשמיות כמו תעודות לידה, נישואין, גירושין או פטירה, תעודות יושר המונפקות על ידי המשטרה, תצהירים משפטיים, פסקי דין, חוזי ממון או חוזים אחרים, צוואות, תעודות סיום לימודים, צבא או גיליונות ציונים ועוד. גם מסמכים אחרים שאותם יש להגיש לגוף מוסדי או ממשלתי בשפה שונה מהשפה שבו הופקו או נכתבו יש לתרגם בתרגום נוטריוני.

לימודים בחו”ל

כיום מקובל מאד כי אדם שהוא אזרח מדינה אחת יבוא וילמד תקופה מסוימת בחו”ל. לפעמים מדובר בסמסטר בודד, לעתים מדובר על לימודי תואר שלם או לימודי פוסט דוקטורט, למשל. במקרים אלו, על מנת שמוסד לימודים בחו”ל יכיר בלימודים הקודמים אותו אדם סיים בארץ יהיה עליו להגיש אישור קבלת תאר, גיליון ציונים או אישור לימודים במוסד מוכר. לרב, אישורים אלו מוצעים בשפה העברית ולכן המדינה בה הוא מבקש ללמוד אינה מבינה או מכירה בהם כמות שהם. לפני שהם יוכלו לממש את זכויותיהם הנובעות לימודים קודמים כאלו עליהם לתרגם הוכחה רשמית כי הם זכאים לזכויות אלו.
תרגום מסוג זה דורש תרגום נוטריוני כיוון שמדובר במוסדות לימודים של מדינה זרה. תרגום נוטריוני מוודא את נכונות ודיוק התרגום ומעניק תוקף משפטי לתרגום.

נישואים בחו”ל ובארץ

מצב נפוץ נוסף הדורש תרגום נוטריוני הוא מצב בו שני ישראלים מעוניינים להינשא בחו”ל בנישואים אזרחיים. במצב כזה, יהיה עליהם להמציא תעודות מקוריות ישראליות שיוכיחו את מעמדם המשפחתי כמו תמצית רישום של משרד האוכלוסין, תעודות לידה, תעודות נישואין קודמות, תעודות גירושין, תעודות פטירה וכדומה. חלק מהתעודות הללו ניתן להוציא באנגלית אולם חלקם קיימות בעברית בלבד. גם אם ניתן להוציא תעודות אלו באנגלית, לא בכל המקומות תעודות באנגלית מוכרות. במדינות רבות הדרישה היא לקבלת תרגום לשפה הרשמית של המדינה שאינה תמיד אנגלית.
תרגום נוטריוני באנגלית נדרש לא רק במצבים בהם זוג ישראלים מעוניינים להינשא בחו”ל. לעתים גם כאשר זוג מעוניין להינשא בארץ הוא יאלץ לעשות שימוש בתרגומים נוטריוניים. דוגמה לכך היא מצבים בהם אחד מבני הזוג אינו יליד הארץ עליו לתרגם תעודת לידה, גירושין או פטירה המעידות כי הוא פנוי להינשא בארץ. מקרה נפוץ נוסף הוא כאשר אחד מבני הזוג אינו ישראלי אלא, לדוגמה, עובד זר. גם במקרים אלו קיים צורך בתרגום נוטריוני של מסמכים מהארץ בה התושב הזר הוא אזרח בה.

רילוקיישן

עוד מצב נפוץ שידרוש תרגום נוטריוני הוא מצב של קבלה לעבודה בחו”ל. לעתים קרובות, אותו אדם שעובר לעבוד בחו”ל נדרש להציג מסמכים המעידים על העבר המקצועי שלו, או להציג תעודת יושר מהמשטרה. גם במקרים אלו, תרגום נוטריוני הוא התרגום המתאים לעבודות מסוג זה.

פסקי דין, הסכמים וחוזים

מצבים נפוצים נוספים בהם נדרש תרגום נוטריוני הוא במקרים בהם נדרש תרגום של מסמכים שלהם תוקף משפטי מובהק כמו הסכמים, חוזים, פסקי דין או ירושות. אם לדוגמה זוג נישא בנישואים בחו”ל וחתם שם על הסכם ממון שלו תוקף משפטי בארץ שבה נחתם ולאחר מכן אותו זוג הגיע ארצה והשתקע כאן ואחר מספר שנים החליט התגרש, לא מן הנמנע כי יהיה צורך לתרגם את הסכם הממון שנחתם במקום אחר ובשפה שונה לעברית על מנת שניתן יהיה לממש את תוכנו כאן, לאחר תרגום נוטריוני שלו.
גם מקרים הפוכים הם נפוצים. מקרים בהם פסקי דין, לדוגמה, נקבעו כאן בישראל ויש לתרגמם לשפה זרה על מנת שניתן יהיה לממשם בארץ אחרת.
לא רק הסכמי ממון יש לעתים לתרגם לשפות זרות, גם הסכמים וחוזים אחרים יש צורך לעתים קרובות לתרגם בתרגום נוטריוני. כיום, כאשר עסקים גלובליים נפוצים, הסכמים כאלו שנחתמים בידי בעלי ברית ממדינות שונות נפוצים וקיים צורך ממשי לוודא כי בעת החתימה שני החותמים מבינים היטב את הכתוב בחוזה ואת השלכותיו. אימות חתימה כזה הוא מתוקף סמכויותיו של נוטריון. לפני שניתן יהיה לעשות זאת, יש צורך לתרגם את החוזה לשפה שהחותם מבין אותה, תרגום שנוטריון יעשה בצורה הטובה ביותר לא רק כיוון שהוא מחויב לדאוג לנכונות ודיוק התרגום אלא כי עליו גם להתמצא היטב גם בשפת החוזה והשפה אליה החוזה מתורגם וגם במינוחים המקצועיים הנוגעים לחוזה שנחתם, התחייבות שתרגום רגיל אינו יכול להבטיח.

חשיבות חותמת אפוסטיל לתרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני מבטיח את איכות ודיוק התרגום. מדינות זרות שדורשות מסמכים שמקבלים אישור נוטריוני דורשות גם הוכחה כי הנוטריון מוסמך מטעם המדינה לתת אישורים כאלו. עבור מדינות החתומות על האמנת האג מתאריך 5.10.1961, הוכחה כזו מגיעה בדמות חותמת שניתנת על ידי בית המשפט או משרד החוץ ונקראת חותמת אפוסטיל. מדינות רבות חתומות על האמנת האג, בינן מדינות רבות באירופה, ארצות הברית או אוקראינה.
אימות מסמכים מול מדינות שאינן חתומות על האמנת האג מסובך יותר ודורש אישור של משרד החוץ כמו גם אישור השגרירות של המדינה הזרה. ללא אימות כזה בדרך של חותמת אפוסטיל או אימות אחר, קיים חשש כי המסמך ותרגומו לא יתקבלו במדינה הזרה.

מה נדרש מנוטריון במסגרת תרגום נוטריוני?

נוטריון מבטיח בעת התרגום כי התרגום הינו מדויק ונכון ומקפיד על כל הפרטים הקטנים והגדולים. כדי שיוכל לעשות זאת עליו להיות בקיא בשתי השפות – השפה ממנה מתרגמים והשפה אליה מתרגמים. בנוסף, עליו להיות בקיא במושגים המקצועיים בהם נעשה שימוש במסמך, כמו למשל מושגים משפטיים שונים. אם תרגום סוטה, אפילו במילה אחת, ממשמעות המסמך המקורי, הדבר עלול לגרום לאי הבנות ואף טעויות שימנעו מהכוונה המקורית של המסמך להתקיים.

אפשרויות תרגום נוטריוני

עלויות שירותים נוטריוניים הן קבועות ומפורסמות אחת לשנה. כאשר מסמך דורש תרגום ולא רק אימות תרגום בנוסף לעלויות האימות הנוטריוניות, הנוטריון עשוי לדרוש תוספת עבור תרגום המסמך עצמו.
תרגום נוטריוני הוא אחד השירותים שנוטריונים מספקים שאינם דורשים פגישה פיזית בין בעלי המסמך והנוטריון כיוון שלא נדרש אימות חתימה. כאשר באים לבחור נוטריון לביצוע תרגום נוטריוני חשוב לוודא שליטה בשתי השפות הנדרשות והיכרות עם סוג המסמכים הדורשים תרגום כמו גם לוודא מהי מסגרת הזמן שבא התרגום יתבצע וכיצד יועברו המסמכים ותרגומם לידי הנוטריון ובחזרה.
קיימת כיום אפשרות נוחה שלסריקת המסמכים הדורשים תרגום נוטריוני ושליחתם לנוטריון על מנת שיוכל לתרגם ולאמת את המסמכים הללו. המסמכים יכולים לחזור אל מבקש התרגום באמצעות דואר רשום או באמצעות שליחבמהירות וללא חיפוש מיותר של חנייה או עמידה בפקקים.

 

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
Call Now Buttonצלצלו עכשיו