אישור לתרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני הוא תרגום הנערך על ידי נוטריון ומקבל אישור רשמי לכך שהתרגום הוא תואם ונאמן למקור. תרגום נוטריוני יכול לשמש בהתנהלות מול גופים ממסדיים וממשלתיים, בארץ או בחו”ל. ניתן להתייחס לרמת האישור המשפטי והרשמי של התרגום בשלוש רמות עולות: תרגום רגיל, תרגום אשר מקבל אישור על תצהיר מתרגם ותרגום נוטריוני.

תרגום רגיל

ישנם מקרים רבים בהם יש צורך לתרגם מסמכים שונים משפה לשפה, למעשה בכל מקרה בו מי שנדרש לקרוא את המסמכים אינו מבין את השפה שבה הם כתובים. לעתים, גם אם במקרה מי שמקבל את המסמכים מסוגל לקרוא את השפה שבה הם כתובים עדיין נדרש תרגום. בכל מצב בו מי שקורא את המסמכים הוא בעל תפקיד רשמי ועלול להתחלף ביום מן הימים, המוסד בו הוא עובד ידרוש מסמכים שניתן יהיה לקרוא אותם גם לאחר חילוף אישים.
כאשר מדובר בנושאים שהם פרטיים או שאין להם נגיעה משפטית, תרגום רגיל לרב מספיק. ישנם מצבים בהם תרגום מסוג זה אפילו עדיף, לדוגמה כאשר מדובר על תרגום יצירה ספרותית או תרגום של עבודת מחקר בתחום מסוים. במקרים אלו עדיף לבחור מתרגם שאינו רק בקיא בשפה בה המחקר או היצירה כתובים ובשפה אליה מתכוונים לתרגם אלא גם בתחום הרלוונטי – אם מדובר במחקר בתחום הפיסיקה, לדוגמה, אדם המבין את התחום יעשה ככל הנראה עבודה טובה יותר מאדם שאינו מבין דבר בתחום.
ישנם מצבים בהם תרגום מסוג זה אינו מתאים. בכל מקרה בו למסמך יש משמעות משפטית יש צורך לבחור כמתרגם אדם שמתמחה לא רק בשתי השפות ובתחום התוכן אלא גם בפן המשפטי. לדוגמה, אם המסמך משמש כראייה בבית המשפט או עבור תהליך רשמי כלשהו כגון תהליך אזרוח או אם המסמך הוא תעודה רשמית בין אם כזו שיצאה מהממשלה או ממוסד מוכר אחר כגון משטרה, עירייה, מעסיק, בעל דירה או מוסד לימודים – לתרגום עשויות להיות השלכות משפטיות ולכן יש צורך לאשר את התרגום על ידי מי שמתמחה גם בצד המשפטי.

מה ההבדל בין אישור על תצהיר מתרגם ותרגום נוטריוני?

כדי לתרגם מסמך נדרש ידע בשפה בה המסמך כתוב, בשפה אליה רוצים לתרגם, בתוכן המסמך ובצד המשפטי. הדרך הטובה ביותר להשיג תרגום מדויק ותואם למקור הוא כאשר פונים לנוטריון שמבצע את התרגום בעצמו ומאשר את נכונותו של התרגום מתוקף סמכותו כנוטריון. לעתים, הדבר אינו אפשרי. אם הנוטריון אליו פונים אינו דובר את שפה המסמך (או את השפה אליה מתרגמים) לדוגמה, הוא לא יוכל לבצע את תרגום המסמך בעצמו.
כאשר זה המצב, ישנה אפשרות ביניים מבחינת התוקף המשפטי – במקום שהנוטריון יבצע תרגום נוטריוני מאושר על ידו, הוא ייקח למעשה תצהיר משפטי מהאדם שתרגם את המסמך שבו המתרגם מצהיר כי התרגום תואם ונאמן למקור. הנוטריון לא עורך את הבדיקה והתרגום בעצמו אלא רק מאשר את התצהיר המשפטי של המתרגם. כאשר מדובר במסמך רשמי, לעתים הידע הנוסף של הנוטריון נדרש לצורך תרגום המסמך ומתן תשומת לב להיבטים המשפטיים הכרוכים בתרגום. במקרה של אישור תצהיר מתרגם, תשומת לב עדיפה זו אינה ניתנת כיוון שהמתרגם אינו בעל ידע משפטי בעצמו.
ישנם מוסדות שיקבלו אישור תצהיר מתרגם במקום אישור לתרגום נוטריוני, אולם מוסדות רבים יסרבו לקבל אישור שכזה, למרות קיום החותמת הנוטריונית.

מי זקוק לאישור על תרגום נוטריוני?

כל מי שבידו מסמכים שהוצאו בארץ אחת שהוא זקוק להם על מנת לעבור תהליך כלשהו בארץ אחרת שדוברת שפה שונה. לדוגמה, אם באים לבצע תהליך במשרד הפנים ונדרשים להציג תעודות רשמיות שהופקו בחו”ל (לדוגמה – תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת פטירה וכדומה), לפני שפקידי משרד הפנים יסכימו לקבל את התעודות ולפעול על פי הכתוב בהן הם יבקשו אישור על תרגום נוטריוני של התעודות לעברית.
מקרים אחרים דורשים תרגום בכיוון ההפוך. מי, לדוגמה, שמבקש להינשא בנישואין אזרחיים בקפריסין, יידרש להציג בפני הרשויות בקפריסין תמצית רישום ממרשם האוכלוסין בישראל (מתורגמת בתרגום נוטריוני לאנגלית) ותעודות נוספות על פי הצורך דוגמת תעודת לידה, תעודת גירושין, תעודות פטירה, תעודה המעידה על שינוי השם וכדומה. דוגמה נוספת הם אלו שמבקשים ללמוד במוסד לימודים בחו”ל ונדרשים להציג תעודות הסמכה וגיליונות ציונים ממוסד הלימודים בו למדו בארץ, או כאלו שנדרשים להציג תעודות יושר או תעודת עוסק מורשה למעסיק עתידי פוטנציאלי מחו”ל.

חותמת אפוסטיל

הצגת מסמכים במדינה אחת כאשר המסמכים הופקו במקום אחר ובשפה שונה דורשת תרגום רשמי ומאושר. מי שמעניק אישור לנכונות ודיוק התרגום הוא נוטריון – אדם שהוא עורך דין במקצהו, בעל ניסיון וכזה שהוסמך מטעם המדינה לאשר מסמכים וחתימות. כיוון שאישור תרגום נוטריוני הוא בעל תוקף משפטי מקומי בלבד, כאשר המסמך עובר למדינה אחרת נדרש אישור נוסף – לא רק של הנוטריון אלא גם של המדינה שמאשרת שהנוטריון שאישר את המסמך הוא אכן נוטריון מאושר, בעל הסמכה ומוכר על ידי המדינה וכי המדינה עומדת מאחורי אישור הנוטריון שחתם על התרגום.
לעתים, אישור ואימות התרגום על ידי מדינה זרה הם תהליך ארוך וממושך הכולל אימות התעודה הציבורית ברשות המוסמכת שהנפיקה אותה, אימות המסמך במשרד החוץ ופנייה לשגרירות המדינה הזרה בארץ על מנת שאלו יוכלו לאשר את התרגום הנוטריוני ואת המסמך המקורי שהוצג. מדינות רבות החליטו לפשט את תהליך האימות הבינלאומי המסורבל ובשנת 1961 נחתמה האמנת האג.  בהתאם להאמנה זו, ניתן לתת אימות ולמעשה תוקף בינלאומי לאישור תרגום נוטריוני על ידי החתמת התעודה והתרגום בחותמת שנקראת אפוסטיל.
חותמת אפוסטיל המוחתמת על ידי בית המשפט, מאשרת כי הנוטריון מוסמך מטעם המדינה לתת אישור לתרגום נוטריוני על פי חוקי המדינה שהנפיקה את האפוסטיל. חותמת אפוסטיל המוחתמת על ידי משרד החוץ בירושלים מאשרת כי המסמך ניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה. מדינות אשר חתומות על האמנת האג משנת 1961 מקבלות אישור תרגום נוטריוני שניתן בישראל כאשר הוא מוחתם בחותמת אפוסטיל, דבר המקנה לאישור התרגום מעמד בינלאומי.
מדינות אשר אינן חתומות על האמנת האג, עדיין דורשות ביצוע של כל שרשרת האימותים המקורית על מנת להכיר במסמכים שהופקו במדינה אחרת בתחומם.

מהי עלות התרגום הנוטריוני?

עלות תרגום נוטריוני נחלקת לשניים: עלות התרגום ועלות האישור הנוטריוני. עבור ביצוע התרגום עצמו אין תעריף אחיד והעלות עשויה להשתנות בהתאם לסוג המסמך המתורגם, השפה ואורך המסמך וכן להשתנות בין נוטריון אחד לשני.
חלק העלות השני – מתן אישור נוטריוני לנכונות התרגום – ניתן בתעריף קבוע ואחיד לכל הנוטריונים בארץ, תעריף המתעדכן משנה לשנה. נוטריונים אינם יכולים לתת הנחה על תעריף זה וגם לא לגבות יותר מהתעריף הקבוע.
נכון ל-2019, התעריף הוא:
• עד מאה המילים הראשונות בתרגום  209 ₪
• לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים  166 ₪
• לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80 ₪
• לכל עותק נוסף של אישור התרגום 67₪
במידה והתרגום נדרש בדחיפות שלא בשעות העבודה, בסופי שבוע או בימי חג, התעריף יהי התעריף הנ”ל בתוספת של 50%.

אילו מסמכים ניתן לתרגם בתרגום נוטריוני?

אישור נוטריוני לתרגום ניתן לעשות כמעט לכל מסמך אך רוב התרגומים הנוטריונים נעשים למסמכים רשמיים. מסמכים נפוצים אותם יש לתרגם בתרגום נוטריוני:
• צו ירושה וצו קיום צוואה
• תעודות לימודים, גיליון ציונים, תעודות הסמכה, תעודת בגרות או תעודות המעידות על סיום תואר
תעודת פטירה, תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תמצית רישום במשרד הפנים
• תעודת זהות, תעודת תושב, רישיון נהיגה, חשבונות המעידים על מגורים: ארנונה, חשמל, גז, תקשורת, מים וכדומה
• תעודת עוסק מורשה, מסמכי חברה,תעודת יושר, תעודת שחרור

להיכן לפנות לקבלת אישור תרגום נוטריוני?

כאשר פונים לקבלת שירות תרגום נוטריוני יש לוודא כי מדובר בנוטריון מוסמך ומאושר על ידי משרד המשפטים בישראל וכי הנוטריון דובר את שתי השפות – השפה ממנה מתרגמים והשפה אליה יש לתרגם את המסמכים.
רצוי לבחור בנוטריון בעל ניסיון בסוג התרגום המבוקש וכזה המעניק את השירות באופן הנח והמהיר ביותר. במידה והכוונה היא להגיע למשרדי הנוטריון, רצוי לבחור בנוטריון קרוב שאין בסביבת משרדו בעיות חניה או פקקים. משרדנו ערוכים לתת שירות אף נח יותר – שירותי תרגום נוטריוני בקליק – סרקו את המסמך הדורש אישור תרגום נוטריוני, שלחו לנו באמצעות האתר או בדואל ותקבלו את המסמכים מתורגמים ומאושר ישירות לביתכם על ידי שליח, לנקודת חלוקה קרובה או בדואר רשום, לפני בחירתכם. השירות הינו מהיר וניתן לכל חלקי הארץ – בלי פקקים, בלי חיפוש מייגע של חנייה, בלי לצאת בשעות העבודה למשרדי הנוטריון.

 

Leave a comment

עזרה בתרגום מסמכים

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
צרו איתי קשר היום
טלפון ליצרית קשר
0515533400
Accessibility
צלצלו עכשיו 0515533400